"Azərbaycan atalar sözləri/S" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Siçan olmamış dağarcığı dəlir.
* Siçana dedilər: - Bu deşikdən çıx, gir o deşiyə, beş min altun verək sənə! Siçan dedi; - Bunda nə var, mənzili yaxın, pulu çox?!.
* Sınan gəmiyə nə külək
* Sonalayan ya kora, ya keçələ
* Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.