"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çox hürən it tutmaz.
* Çox istəyən azdan da olar.
* Çox yaşayan çox bilməz, çox yer gəzən çox bilər.
* Çörək açanı qılınc açmaz.
* Çörək baha olanda ölüm ucuz olar.