"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çox hürən it tutmaz.
* Çox istəyən azdan da olar.
* Çox öyünmə tat qızı, pendirindən qıl çıxır.
* Çox yaşayan çox bilməz, çox yer gəzən çox bilər.
* Çox yemək adamı az yeməkdən də qoyar.