"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çıraq öz dibinə işıq salmaz.
* Çibin qana yığılar.
* Çirkaba daş atma, üstünə sıçrar.
* Çirkin bəzənincətoy keçər.
* Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.