"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çəkmə namərd minnətin, get qürbətdə dolan gəz.
* Çəkişməsən bərkiməzsən.
* Çənginin qazandığı ənliyə, kirşana gedər.
* Çətinliyə düşməyən rahatlığın qədrini bilməz.
* Çıxan ay doğuşundan bəllidir.