"Azərbaycan atalar sözləri/Ç" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Çirkin bəzənincətoy keçər.
* Çirkin üzün gizlədər, göyçək budaqlar gəzər.
* Çirkinim, gözlə, gedim gözəl axtarım, tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
* Çirkinliyin Allahdan, üz yumamağın nədən?
:Tapmadım gözəlimsən ki, gözəlim.
* Çiy süd əmənə etibar yoxdur.
* Çoban çox olanda qoyunu qurd yeyər.