"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Öküz altında buzov axtarır.
* Öküz cırıldamaqdan boyunduruq cırıldayır.
* Öküz dəvəcan olanda, dəvə dağcan olar.
* Öküz öldü, ortaq ayrıldı.
* Öküz ölər gönü qalar, igid ölər ünü qalar.
* Öküz ölməyincə inəyə qiymət olmaz.
* Öküzlüyə gön borc verərlər.
* Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
* Öküzü olana borc gön verərlər.