"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Öküzlüyə gön borc verərlər.
* Öküzü buynuzundan, adamı sözündən tutarlar.
* Öküzü durğuzub altından buzov istəməzlər.
* Öküzü olana borc gön verərlər.
* Öküzü ölənə yol göstərən çox olar.