"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ölmə eşşəyim, ölmə, yazgələr yonca bitər.
* Ölmək istəyirsən, köç Mazandarana.
* Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir.?!
* Ölmək var, dönmək yoxdur.
* Ölməz, itməz Xədicə, görər nəvə-nəticə.
* Ölmüş dəvənin dərisi bir eşşəyə yükdür.
* Ölmüş eşşək axtarır ki, nalını çəksin.
* Ölmüş inək südlü olar.
* Ölüdən pay umur.
* Ölüm qaş ilə göz arasındadır.