"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ölüsü olan bir gün ağlar, dəlisi olan hər gün.
* Ölüsü olən kiridi, yasa gələn kirimədi.
* Ömür qarısa da, könül qarımaz.
* Örtülü bazar dostluğu pozar.
* Övlad ata-ananın ürəyidir.