"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ömür qarısa da, könül qarımaz.
* Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar.
* Örkən nə qədər uzun olsa, yenə dolanar doğanaqdan keçər.
* Örtülü bazar dostluğu pozar.
* Övlad ata-ananın ürəyidir.