"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar.
* Örkən nə qədər uzun olsa, yenə dolanar doğanaqdan keçər.
* Örtülü bazar - dostluğu pozar.
* Övlad ata-ananın ürəyidir.
* Övlad bir turş almaya bənzər, yeyənin dişi qamaşar, yeməyənin könlü istər.
* Övladda atadan nişanə olmalıdır.
* Övladda nəvə, dövlətdə dəvə.
* Öyrənən ağız çərəzsiz qalmaz.
* Öyüdü anlayana verərlər.
* Öz adını özgələrə qoyma.