"Mark Tulli Siseron" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

432 bayt əlavə edildi ,  3 ay öncə
 
== B ==
* Baxmayaraq ki, hər bir [[fəzilət]] bizi özünə cəlb eləyir, ancaq [[ədalət]][[comərdlik]] bunu daha çox edir.
* Baxmayaraq ki, Sofoklun yazdığı [[gözəl]] “Elektra” mövcuddur, amma mən bir romalı kimi əminəm ki, Atillanın[[Atilla]]nın pis tərcümə etdiyi “Elektra” nı oxumalıyam.
* Başqa fənlərlə məşğul olmaq tədqiqata, təlimata və elmə[[elm]]ə əsaslanır. [[Şair]] isə öz gücünü təbiətdən[[təbiət]]dən alır. O, öz ağlının gücü ilə ruhlanır və sanki [[ilahi]] bir ruhla[[ruh]]la qidalanır.
* Başqalarının bədbəxtliyinə[[bədbəxt]]liyinə əsaslanan [[təskinlik]] ən [[zəif]] təskinlikdir.
* Başlanılan iş dayandırıla bilməz.
* Beləliklə, rədd olsun qadınların[[qadın]]ların o cəfəngiyatı[[cəfəngiyat]]ı ki, vaxtdındanvaxtından əvvəl ölmək bədbəxtlikdir[[bədbəxtlik]]dir! Hansı vaxtdan əvvəl? Təbiətin[[Təbiət]]in bizə verdiyi vaxtdan? Amma o, bizə vaxtını[[vaxt]]ını demədən, yalnız [[pul]] kimi [[istifadə]] etmək üçün [[həyat]] verib. Belə olan halda, o verdiyini [[geri]] qaytarmağı [[tələb]] edirsə, niyə şikayətlənirsən[[şikayət]]lənirsən? Onun şərti[[şərt]]i əvvəldən belə olub.
* [[Bədbəxtlik]] ittihama[[ittiham]]a meyillidir.
* [[Bədən]] artıq hərəkətlərdən[[hərəkət]]lərdən yorulur, [[ağıl]] isə möhkəmlənir[[möhkəm]]lənir.
* [[Bədii]] ifadə nitqin[[nitq]]in predmetini görünən edir.
* Bəzən gələcəkdə nə baş verəcəyini bilməmək yaxşıdır: nəyəsə köməyin mümkün olmamasına, köməyə malik olmamağa, ümumi təskinliyin- ümidlərin olmamasına kədərlənmək bədbəxtlikdir[[bədbəxtlik]]dir.
* Bəzən [[insan]] özü-özünün ən [[qəddar]] düşməni[[düşmən]]i olur.
* Bəzən [[sükut]] güclü haraydan daha təsirlidir.
* Bəziləri mahiyyətcə[[mahiyyət]]cə yox, adına görə insandır.
* Biabırçı şey heç vaxt [[faydalı]] ola bilməz.
* Bilikli[[Bilik]]li olmaq azdır, gərək bu bilikdən[[bilik]]dən [[istifadə]] etməyi də bacarasan.
* Bir adamın[[adam]]ın iradəsindən[[iradə]]sindən, daha doğrusu, əxlaqından[[əxlaq]]ından asılı olan xalqın[[xalq]]ın taleyi[[tale]]yi möhkəm ola bilməz.
* Bir çox insanlar [[qəribə]] və utanmaz bir istəyə tutulurlar. Onlar istəyir ki, elə dosta[[dost]]a malik olsunlar ki, başqalarının ona vermədikləri şeyin hamısını o dostdan[[dost]]dan ala bilsinlər.
* Bir dəfə mən “Gülməli” başlığı altında bir neçə yunan kitabları[[kitab]]ları ilə [[tanış]] oldum. Amma bu hazırcavablılığı hansısa elmi[[elm]]i əsaslarla əlaqələndirməyə çalışanlar özləri o dərəcədə qeyri-hazırcavab oldular ki, onların kütbeyinliklərinə gülməmək olmur. Ona görə də elə hesab edirəm ki, hazırcavablığı heç cür öyrənmək olmaz.
* Bir [[dövlət]] içərisində gəncliyin [[təhsil]]tədrislə[[tədris]]lə məşğul olmasından daha [[böyük]] və daha [[müqəddəs]] bir [[xidmət]] düşünülə bilməz.
* Birinci yerdə vətən və valideynlər, sonra uşaqlar və bütün ailə, daha sonra isə yerdə qalan qohumlar olmalıdır.
* Biz adətən həqiqəti[[həqiqət]]i söyləsə belə, yalançıya[[yalançı]]ya inanmırıq. Əgər yuxularımazdan[[yuxu]]larımazdan heç biri heç vaxt çin olmayıb, biri olanda, o [[dəqiqə]] ona inanırıq və hesab edirik ki, bir yuxumuz çin olubsa, çin olmayan o birilərinə də inanmalıyıq.
* Biz daha çox bizim mərhəmətimizi[[mərhəmət]]imizi axtarmayanlara təəssüflənirik.
* Biz əllərimizlə təbiətdə[[təbiət]]də bir növ ikinci bir [[təbiət]] yaradırıq.
* Biz əcdadlarımızın ixtiralarını[[ixtira]]larını bilməliyik.
* Biz gələcək günün bizə nə bəxş edəcəyini [[ağıllı]] surətdə götür-qoy etməliyik.
* Biz [[həmişə]] vergiləri[[vergi]]ləri dövlətin[[dövlət]]in damarı hesab etmişik.
* Biz qüsurların[[qüsur]]ların kökünü kəsib [[fəzilət]] toxumu[[toxum]]u səpməliyik.
* Biz o zaman [[azad]] insanlar[[insan]]lar ola bilərik ki,[[ müstəqimüstəqil]] düşünmək qabiliyyətimizi[[qabiliyyət]]imizi saxlaya bilək, boynumuza qoyulan fikirləri[[fikir]]ləri [[müdafiə]] etməyə [[zərurət]] bizi məcbur edə bilməsin.
* Biz öz əllərimizlə təbiətdə[[təbiət]]də ikinci təbiət yaradırıq.
* Bizdən [[gizli]] olan şeyləri bilmək istəyəndə hansı faydanı, yaxud xeyiri nəzərdə tuturuq?
* Bölüşdüyün bir [[sevinc]] ikiqat artar, bölüşdüyün bir [[kədər]] yarı-yarıya azalar.
* [[Böyük]] müdafiəçilər! (yəni vəkillər) Mən sizi [[yaxşı]] tanıyıram. Sizin köməyinizdən [[istifadə]] etmək üçün [[adam]] öldürmək lazımdır. (Yuli Sezarın idarə etmə üsulu haqqında:) Düşündüyünü demək olmaz, susmağa isə [[icazə]] verilir.
* Böyüyə münasibətdə[[münasibət]]də gücə malik olan, kiçiyə münasibətdə də gücə malik olmalıdır.
* Bu aydındır ki, biz [[fəaliyyət]] üçün doğulmuşuq.
* Bu gün qürurlana biləcəyi heç nəyi olmayanlar dünənki xidmətləri[[xidmət]]ləri ilə lovğalanmağa[[lovğa]]lanmağa başlayırlar.<ref>[http://www.felsefedunyasi.org/files/254_2rx4ze1lzc.pdf Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,]</ref>
* Bütün [[gözəl]] şeylər [[nadir]] hallarda olur.
* Bütün günü [[daş]] atan elə bir [[adam]] tapılararmı ki, bir gün hədəfə[[hədəf]]ə vura bilməsin? Elmlə[[Elm]]lə məşğul olmaq gəncliyi qidalandırır, qocalığı fərəhləndirir, xoşbəxtliyi zinətləndirir, bədbəxtliyə isə sığınacaq və [[təskinlik]] verir.
* Bütün həqiqətlərdə[[həqiqət]]lərdə həqiqətə oxşar hansısa bir [[yalan]] gizlənir.
* Bütün pisliklərin zirvəsi- bu, [[vətəndaş]] müharibəsində[[müharibə]]sində [[qələbə]] çalmaqdır.
* Bütün [[təbiət]] özünü saxlamağa can atır.
 
== C ==