"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Özgə qapısını bağlı istəyənin öz qapısı bağlı qalar.
* Özgə malına göz tikən malsız-davarsız qalar.
* Özgə özgənin namazını dəstəmazsız qılar.
* Özgə uşağından oğul olmaz.
* Özgənin qarğası özgəyə qırğı görünər.