"Azərbaycan atalar sözləri/Ö" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* Özü öz ağasıdır.
* Özü özünə eyləyənə çarə yoxdur.
* Özü özünə eyləyənielədiyini, el yığılsayığıla eyləyə bilməz.
* Özü özünə qəbir qazır.
* Özü üçün əriştə kəsə bilmir, özgəyə umac ovur.
* Özü üçün yatır, özgələrəözgələr üçün yuxu görür.
* Özü üçün yeyir, özgəsinə minnət qoyur.
* Özü yazır, özü oxuyur.
* Özüm öz ağamam.
* Özüm özümə elədim, külü gözümə elədim.
* Özümə yer eylərəm, gör bir sənə nə eylərəm.
* Özümüz evdə, sözümüz çöllərdə.
* Özün bilən yaxşıdır.
* Özünə qıymadığını, özgəyə də qıyma.
* Özünə umac ova bilmir, özgəyə əriştə kəsir.
* Özünə yeyər, özgəyə minnət qoyar.
* Özünü alim istəyən, cahildən uzaq olar.
* Özünü başqasına nərdivan eləmə.