"Azərbaycan atalar sözləri/İ" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Nəzərə çarpan dəyişiklik yoxdur.
* İtin dirisi nədir ki, ölüsü nə ola?
* İtin əbləhi qayğanaqdan pay umar.
İ İ* İtin hürməyi dilənçini qaytarmaz.
* İtin qabağından qalanı aslan yeməz.