Yeddi gözəl (Nizami)

  • Çalış öz xalqının işinə yara,
    Geysin əməlindən dünya zərxara.
  • Hünər ardınca qoş, xalqa hünər saç,
    Qapılar bağlama, ər ol, qapı aç.
  • Zülmün toxumundan göyərməz nəbat.


MənbəRedaktə

S.Vəhdət, Az.EA nəşriyyatı, Bakı, 1966.