Yucin Viktor Debs

Yucin Viktor Debs (1855–1926) - Amerika fəhlə birliyi və sosialist fəalı, Amerika Dəmiryolçuları Birliyinin lideri, Dünya Sənaye İşçiləri (IWW)həmkarlar ittifaqının və Amerika Sosialist Partiyasının yaradıcılarından biri.

Egen V. Debs (1912)A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Başqalarının nə deyəcəyinə, nə düşünəcəyinə, nə edəcəyinə əhəmiyyət verməyin. Öz kişiliyinin əzəmətində dik dur. Öz ürəyinizin döyüntüsünü bircə dəfə dinləyin və onun Azadlıq Düşərgəsinə doğru sürətli addımlar atdığını eşidəcəksiniz. Dik durun! Yerdən əyilmiş formanı qaldır! Toz dizlərinizin təsirini kifayət qədər uzun müddət saxladı. Ayağa qalx və görün günəş işığında nə qədər kölgə salırsan! Başınızı qaldırın və öz əqidələrinizi açıqlayın və sonra bir kişi kimi hərəkətlərinizin nəticələrini qəbul edin!
 • Bir inqilabçı kimi mənim kapitalist mülkiyyət qanunlarına heç bir hörmətim ola bilməz və onları pozmaqdan ən az çəkinə bilərəm. Mən bütün bu qanunların hiylə, fırıldaq və korrupsiya yolu ilə qəbul edildiyini düşünürəm və bunun yeganə məqsədi fəhlə sinfini sahibsizləşdirmək, soymaq və əsarət altına almaqdır.
 • Biz kapitalist sistemində yaşayırıq, çünki kapitalist sinfi hökmranlıq edir. Bu sistemdə kapitalistlər hökmdar, fəhlələr isə təbəədir. Kapitalistlər müəyyən bir azlıqdadırlar, lakin fəhlə sinfinin nadanlığı ucbatından hökmranlıq edirlər.
 • Biz ortaq olanda və bir-birimizin boğazından yapışmağı dayandırdığımızda, bir-birimizə köləlik etməyi dayandırdığımızda, bir yerdə dayanacağıq, əl-ələ verib dost olacağıq. Biz yoldaş olacağıq, qardaş olacağıq və bəşər övladının indiyə qədər tanıdığı ən böyük sivilizasiyaya doğru yürüşə başlayacağıq.
 • Böyük miqyasda soymaq gücünə malik olan təbəqə hökumətə nəzarət etmək və onların soyğununu qanuniləşdirmək səlahiyyətinə də malikdir.
 • Bu, tamamilə qeyri-sosialist, mürtəce və əslində hədsizdir və ümid edirəm ki, bütün gücünüzlə qarşı çıxacaqsınız. Müəyyən irqlərin taktiki məqsədəuyğunluğa görə xaric edilməsi tələbi özünü axtaranların burjua konvensiyasına tamamilə uyğun olardı, lakin məzlumları və istismar olunanları çağıran beynəlxalq hərəkatın himayəsi altında proletar yığıncağında yer olmamalıdır. Bütün dünya zəhmətkeşləri öz azadlığı üçün birləşməlidirlər.
 • Bu yer üzündə heç vaxt azad xalq, sivil xalq, əsl respublika olmamışdır. İnsan cəmiyyəti həmişə ağalar və qullardan ibarət olub və qullar həmişə ictimai quruluşun təməl daşları olub və bu gün də var. Əmək haqqı ancaq bir addır; muzdlu köləlik faktdır.
 • Bütün xristian dünyasında ən barbar fakt əmək bazarıdır. Sadəcə bu termin kommersiya sivilizasiyasının heyvaniliyini kifayət qədər ifadə edir. İnsanların beynində, qanında və sümüklərindəki qeyri-insani alver nəticəsində əmək bazarında alanlar və satanlar eynidir.
 • Daim sizin vətənpərvərlik borcunuzdan danışırlar. Onların deyil, sizin vətənpərvərlik borcunuz onları narahat edir. Qərarlı bir fərq var. Onların vətənpərvərlik borcu onları heç vaxt atəş xəttinə aparmır və ya səngərlərə atmır. İndi başqa şeylərlə yanaşı, onlar sizi müharibə bağlarını “becərməyə” çağırırlar, eyni zamanda, hökumətin yenicə dərc edilmiş müharibə hesabatı göstərir ki, əkin üçün yararlı, əkin sahələrinin demək olar ki, 52 faizi mülkədarlar, möhtəkirlər və mənfəətpərəstlər tərəfindən istifadə olunmur. Özləri də torpağı becərmirlər. Nə də başqalarının onu becərməsinə icazə vermirlər. Özlərini varlanmaq, qazanılmamış milyonlarla dollarları ciblərinə atmaq üçün bu torpaqları boş saxlayırlar.
 • Düşündüyüm hər şeyi deyə bilməyəcəm ; amma düşünmədiyim bir şeyi deməyəcəyəm. Küçələrdə namərd və qorxaq olmaqdansa, min dəfə həbsdə azad ruh olmağı üstün tuturam.
 • Əlbəttə, sosializm kapitalist mətbuatı və jurnal ədəbiyyatına subsidiya alan bütün nəsillər tərəfindən şiddətlə pislənir, lakin bu, yalnız sosializmin irəliləyişinin kapitalist sinfi tərəfindən üfüqdə bir bulud kimi çox düzgün qəbul edildiyi fikrini təsdiqləyir. Saysız -hesabsız muzdlu işçi qullarının istismarı ilə onların yağlı, təkəbbürlü və despotik vəziyyətə gətirdikləri sistemin sonunu göstərir.
 • Fəhlə hərəkatı on min dəfə büdrədi, yıxıldı, özünü əzdi və yenidən ayağa qalxdı; boğazından tutuldu və boğularaq duyğusuzluğa düçar edildi; məhkəmələr tərəfindən tapşırılmış, quldurların hücumuna məruz qalmış, milis tərəfindən ittiham edilmiş, nizami adamlar tərəfindən vurulmuş, mətbuat tərəfindən aldadılmış, ictimai rəy tərəfindən nifrət edilmiş, siyasətçilər tərəfindən aldadılmış, keşişlər tərəfindən təhdid edilmiş, mürtədlər tərəfindən rədd edilmiş, xəfiyyələr tərəfindən ovlanmış, casuslar tərəfindən işğal edilmiş, qorxaqlar tərəfindən tərk edilmiş, satqınlar tərəfindən xəyanət edilmiş, zəlilər tərəfindən qan tökülmüş və liderlər tərəfindən satılmışdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu gün bu planetin indiyə qədər tanıdığı ən həyati və potensial gücdür və işçiləri azad etmək kimi tarixi missiyasıdır, dünyanın əsrlərin əzabından çıxması günəşin batması kimi son reallığa da əmindir.
 • Fəhlə sinfinin siyasi həmrəyliyi despotizmin ölümü, azadlığın doğulması, sivilizasiyanın doğuşu deməkdir.
 • Fəhlələrin sağlam təhsili və sinfi mübarizə əsasında iqtisadi və siyasi hərtərəfli təşkilatlanması onların azad edilməsindən əvvəl olmalıdır. Bu cür təhsil və təşkilatlanma olmadan onlar heç bir əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edə bilməzlər və onlar keçmişin bütün əsrlərində əldə etdikləri kimi, əldə edə biləcəkləri hər hansı müvəqqəti qələbənin bəhrələrindən məhrum olacaqlar.
 • Həmrəylik duyğu məsələsi deyil, göydələnin qranit təməlləri kimi soyuq və təsirsiz bir faktdır. Əgər əsas ünsürlər, maraqların eyniliyi, baxışın aydınlığı, niyyətin dürüstlüyü və məqsədin birliyi və ya bunlardan hər hansı biri yoxdursa, həmrəylik üçün bütün sentimental yalvarışlar və buna nail olmaq üçün bütün digər səylər nəticəsiz qalacaq.
 • Xalq öz siyasi azadlığını təmin etmək üçün olduğu kimi sənaye azadlığına da nail olmaq iqtidarındadır və hər ikisi azad millət üçün lazımdır.
 • İlk dövrlərin əl alətləri artıq istifadə edilmir. Onların yerini mamont maşınları tutub. Bir neçə min kapitalist onlara sahibdir və milyonlarla işçi onlardan istifadə edir.
 • İstehsal edənlər olmalıdır, amma biz bilirik ki, ən çox istehsal edənlər, yəni ən çox işləyənlər, ən çətin və ən kiçik işlərdə ən az şeyə sahibdirlər.
 • İstismar missiyasını yerinə yetirmək üçün kapitalizm harada peyda olursa, orada səfalətlə mayalanmış, göz yaşları ilə sulanan, ajiotajla canlanan, sinfi mübarizə bayrağını açan və öz azadlıq missiyasını elan edən sosializm də tapılacaqdır.
 • İşçilər cəmiyyətin xilaskarlarıdır; üzərlərinə düşən böyük tarixi missiyasını yerinə yetirdikdən sonra, kişilər və qadınlar yaylaları gəzə və kölələri olmayan, azadlıq və sivilizasiyanın təntənəsi ilə yenidən yaranan möhtəşəm bir ölkəni görmə bilmə qabiliyyətindən zövq ala biləcəklər.
 • Lenin və Trotski dövrün adamları idilər və onların qorxmaz, pozulmaz və barışmaz rəhbərliyi altında rus proletariatı yer üzündəki bütün hakim sinfi güclərin birgə hücumlarına qarşı qala saxladı. Möhtəşəm bir tamaşadır. O, hər bir inqilabçının qanını qarışdırır, ürəyini qızdırır və bütün dünyanın heyranlığına meydan oxuyur.
 • Mən dəlixanaya qarşı deyiləm, amma insanı ağıldan məhrum edən, onu dəliliyə sövq edən və dəlixananı hər bir sivil cəmiyyət üçün əvəzolunmaz köməkçi halına gətirən amansız sistemə nifrət edirəm və onu qınayıram.
 • Mən Əmək Lideri deyiləm; İstəmirəm nə mənim, nə də başqasının arxasınca getsin; Əgər səni bu kapitalist səhrasından çıxaracaq Musa axtarırsansa , olduğun yerdə qalacaqsan. Əlimdən gəlsəydi, səni vəd edilmiş torpağa aparmazdım, çünki səni içəri salsaydım, başqa biri çıxaracaqdı. Siz əllərinizlə yanaşı başlarınızı da istifadə etməli və özünüzü indiki vəziyyətinizdən çıxarmalısınız; indi olduğu kimi kapitalistlər sizin başınızdan və əlinizdən istifadə edirlər.
 • Mən heç bir faydası olmayan bir insanın yüz milyonlarla dollar sərvət toplamasının mümkün olduğu, həyatlarının bütün günlərini işləyən milyonlarla kişi və qadının ancaq kifayət qədər təmin oluna biləcəyi sosial nizama qarşıyam.
 • Mən həmkarlar ittifaqı lideri deyiləm; Nə mənim, nə də başqasının arxasınca getməyinizi istəmirəm; səni kapitalist cəngəlliyindən çıxarmaq üçün bir Musa axtarırsansa, indi olduğun yerdə qalacaqsan! Bacarsam da səni vəd olunmuş ölkəyə aparmazdım, çünki səni içəri gətirsəm başqası səni çıxarardı. Kapitalist istismarından xilas olmaq üçün əllərinizlə bərabər başınızdan da istifadə etməli və özünüzü indiki vəziyyətinizdən çıxarmalısınız.
 • Mənim uğrunda mübarizə aparacağım ölkə yoxdur; mənim ölkəm yerdir; Mən dünya vətəndaşıyam.
 • Məsələ sosializmə qarşı kapitalizmdir. Mən sosializmin tərəfdarıyam, çünki insanlıq tərəfdarıyam. Biz kifayət qədər uzun müddət qızılın hökmranlığı ilə lənətlənmişik. Pul sivilizasiyanın düzgün əsasını təşkil etmir. Cəmiyyəti bərpa etməyin vaxtı gəldi - biz universal dəyişiklik ərəfəsindəyik.
 • Ölkə zəhmətkeşlərini dərindən maraqlandıran şey istehsal və bölgü vasitələrinin şəxsi mülkiyyəti, ağalarının kefinə görə cüzi bir pul üçün çalışdıqları, qul və alçaldıcı əmək haqqı sistemidir. Onlar etiraz edirlər — bu, dövrün mərkəzi, nəzarətedici, həyati məsələsidir və köhnə partiya platformalarının heç birində bu barədə bir söz, hətta işarə yoxdur. Bir qayda olaraq, iri kapitalistlər respublikaçılardır, kiçik kapitalistlər isə demokratlardır. İşçilər yadda saxlamalıdırlar ki, onların hamısı kapitalistdirlər və bir çox kiçik olanlar, daha az böyük olanlar kimi, hamısı siyasi olaraq öz sinfi maraqlarını dəstəkləyir və bu, həmişə və hər yerdə kapitalist sinfidir.
 • Sosial Demokrat Partiyasına rəğbət bəsləyən, lakin səslərini itirə biləcəyindən qorxaraq ona səs verməkdən çəkinənlərə bir neçə kəlmə deyərdim. Sizə deyim: Köləliyə səs verib uğur qazanmaqdansa, azadlığa səs verib uğursuzluğa düçar olmaq sonsuz dərəcədə yaxşıdır.
 • Tarix boyu müharibələr işğal və talan üçün aparılıb. Orta əsrlərdə Reyn boyu hələ də qüllələri görünən qalalarda məskunlaşan feodallar öz ərazilərini genişləndirmək, güclərini, nüfuzlarını və sərvətlərini artırmaq qərarına gəldikdə bir-birlərinə müharibə elan etdilər. Ancaq müasir feodalların, Uoll-strit baronlarının müharibəyə getdiyi kimi, onların özləri də müharibəyə getmədilər. Bizim dövrümüzün kapitalistlərinin iqtisadi sələfləri olan orta əsrlərin feodal baronları bütün müharibələri elan edirdilər. Və onların yazıq təhkimçiləri bütün döyüşlərdə vuruşdular. Kasıb, cahil təhkimlilərə öz ağalarına hörmət etməyi öyrətmişdilər; ağaları bir-birinə müharibə elan etdikdə, onları aşağılayan ağaların və baronların mənfəəti və şöhrəti üçün bir-birinin üstünə düşmək və bir-birinin boğazını kəsmək onların vətənpərvərlik borcu olduğuna inandırmışdılar. Və bu, bir sözlə, müharibədir. Master-klass həmişə müharibələr elan etdi; fəhlə sinfi həmişə döyüşlərdə mübarizə aparıb. Onlar həmişə sizə öyrədiblər ki, müharibəyə getməyi və onların əmri ilə özünüzü qırdırmaq vətənpərvərlik borcunuzdur. Ancaq bütün dünya tarixində sizin, xalqın, müharibə elan etməkdə heç vaxt səsiniz olmamışdır və qəribə göründüyü kimi, heç bir dövrdə heç bir xalqın müharibəsi xalq tərəfindən elan edilməmişdir. Və burada bir faktı vurğulayım - və bunu çox təkrar etmək olmaz - bütün döyüşlərdə vuruşan fəhlə sinfi, ən yüksək fədakarlıq edən fəhlə sinfi, qanını sərbəst tökən və müharibə qurbanlarına çevrilən fəhlə sinfi heç vaxt müharibə elan etməkdə və ya sülh bağlamaqda söz sahibi olmamışdır. Həmişə hər ikisini edən hakim sinifdir. Onlar yalnız müharibə elan edir və yalnız onlar sülh bağlayırlar. Sən müharibə üçün səbəb deyilsən. Sənin işin döyüşmək və ölmək. Bu, onların şüarıdır və biz bu xalqın oyanan işçiləri tərəfindən etiraz edirik. Müharibə haqlıdırsa, qoy bunu xalq elan etsin. İtirmək üçün həyatları olan siz, şübhəsiz ki, hər şeydən əvvəl müharibə və ya sülh məsələsini həll etmək Sizin hüququnuzdur.
 • Tarixdə böyük dəyişikliklər baş verəndə, böyük prinsiplər iştirak edəndə, bir qayda olaraq, əksəriyyət səhv edir.
 • Uğrunda döyüşəcəyim bir ölkəm yoxdur mənim; mənim ölkəm bütün dünyadır və mən də bir dünya vətəndaşıyam.
 • Yalnız cəhalət sosializm uğurunun qarşısını alır. Kapitalist partiyaları bunu başa düşür və öz imkanlarından istifadə edərək işçilərin işığı görməsinə mane olurlar. İntellektual qaranlıq sənaye köləliyi üçün vacibdir .

İstinadlar

redaktə