Çarlz Marden - Amerika dilşünası.

ERedaktə

  • Elm əhli heç vaxt qaranlıqda qalmaz.

SRedaktə

  • Səni riqqətə gətirməyən və biliyinə heç nə əlavə etməyən kitabı oxuma.

YRedaktə

  • Yoxsul da olsan, varlı da olsan, arzularına çatmaq üçün fədakarlıq göstərməlisən.