A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


  • Böyük səbr lazımdır! İlhama ümid bəsləməyin. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ilham mövcud deyildir. Rəssamın yeganə sahib olduğu xüsusiyyətlər - müdriklik, diqqətlilik, səmimilik və iradədir. İşinizi dürüst zəhmətkeşlər kimi yerinə yetirin. Oqust Rodin
  • İlham, daim mırıldanar, əsla açıqlanmaz. Cübran Xəlil Cübran
  • İlham - hamı üçün işıq saçmayan ildırımdır. Adrian Dekursel
  • İlham həndəsəyə də şeyriyyətə olduğu qədər lazımdır. Aleksandr Puşkin
  • İlham, ilham vəziyyətində olan insanın cisim tərəfindən tamamilə mənimsənilməsi, tamamilə içərisinə girməsi və tamamilə uyğun bir sənət növü tapana və son sikkəni verməyincə, gətirməyincə sakitləşməsindən başqa bir şey deyildir, mükəmməllikdir. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
  • İlham pərilərim gəlməyəndə özüm onların yanına gedirəm. Ziqmund Freyd
  • İlham pərisi yalan söyləyir. – “Biz yaxşı bilirik ki, dilimizdə yalan gəzdiririk” – Bir vaxtlar ilham pəriləri Hesiodla söhbətdə bunu etiraf etmişlər. – Yalançılığın sənətkar üçün adi bir hal olduğunun fərqinə varmaqla yalan haqqında çox həqiqətləri kəşf etmiş olarıq. Fridrix Nitsşe
  • İlham sürətli bir hesablamadır. Napoleon Bonapart
  • İlham yalnız seçilmiş adamlar üçün işıqsaçan şimşəkdir. Adrian Dekursel
  • Mən dostluqda xəyanətə və səhvə nifrət edirəm. İlham verməyi bacarmayan, kinli, bacarıqsız insanlarla yola gedə bilmərəm. Heç onları heyvanlar da sevmir. Meril Strip

İstinadlar

redaktə