İsgəndərnamə

isgendername poemasinin tehlili

İsgəndərnamə (fars. اسکندرنامه) — Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan beşinci və sonuncu poemadır.

Bihhzad 002.jpg

xxx
Çalış ki, kipriyin olsun almaz tək,
Ayıq ol, ölkənin keşiyini çək!

xxx
Belə məsəl çəkmiş aqil bir insan:
Qurd girməz sürüyə yatmasa çoban.