İnsan

Homo sapiensin ümumi adı və həmin növün yeganə mövcud növü (p31)
Wikipedia logo
İnsan haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Ailə həyatında zaman-zaman dava-dalaş olmalıdır. Çünki insanlar yalnız bu halda bir-birlərini başa düşərlər. Yohann Volfqanq Göte
 • Alim olmaq asandır, insan olmaq – çətin. Atalar sözü
 • Allah insana öz ruhundan pay verərək onu şərəfləndirmişdir. İnsan da cisimləri dərk edərkən onları ruhani enerji ilə işıqlandırır və onlar ideya mərtəbəsinə yüksəlmiş olur. Əbu Turxan
 • Ancaq insan öz mənasını varlıqda tapır, varlıq da öz bütövlüyünü və mənasını insanda tapır. Haydegger
 • Ateist dövrümüz Bibliya əfsanəsinə gülərək, Allahı insan axmaqlığının təxəllüsü hesab edir. Maksim Qorki
 • Azadlıq, ancaq azadlığını hər gün yenidən qazanan insana layiqdir. Yohann Volfqanq Göte

BRedaktə

 • Bağışlamağı bacarmayan insanların ən pisidir. Qlenda Cekson
 • Başqalarına gərək olan insan xoşbəxtdir. Araz Yaquboğlu
 • Başqalarının xoşbəxtliyindən özünə pay çıxaran insan, ən xoşbəxt insandır. Yohann Volfqanq Göte
 • Bəzi qüsurlar bir insanın var olması üçün lazımlıdır. Köhnə dostlarımızın bəzi qəribə xüsusiyyətləri ortadan qalxmış olsa bu Xoşumuza gəlməzdi. Yohann Volfqanq Göte
 • Bir dəqiqələik zövq insana minlərcə dəqiqənin işgəncəsini unutdura bilər. Yohann Volfqanq Göte
 • Bir insan bütün diqqət və gücünü nəyə sərf edərsə, ilahi təqdir də o istiqamətdə hərəkət edəcəkdir. Bütün hadisələr digər baş vermiş bir hadisəni dəstəkləmək üçün əmələ gəlir və əks təqdirdə heç bir vaxt üzə çıxmaz. Bir axar su boyunca əmələ gələn bütün proses və hadisələr sadəcə bir qərardan doğur. Heç bir insanın xəyal edəməyəcəyi bütün gözlənilməz vəziyyətlər, hadisələr və maddi dəstək bu şəkildə əldə edilə bilər. Əlinizdən gələni və xəyal edə biləcəyiniz hər şeyi həyata keçirməyə indi, bu andaca başlayın. Cəsarət, ağıl, güc və ovsunu da içində saxlayır. Elə indi başlayın. Yohann Volfqanq Göte
 • Bir insanı tanımaq üçün nəyi gülünç saydığından daha yaxşı bir göstərici ola bilməz. Yohann Volfqanq Göte
 • Bir insanın həyatının ikinci yarısı birinci yarısında qazandəğı alışqanlıqları təkrarlamaqdan ibarətdir. Fyodor Dostoyevski
 • Biz elə bir məxluqlarıq ki, bəzən mələklər insan olmadıqlarına görə üzülür, bəzən də şeytanlar insan olmadıqlarına görə şükür edirlər. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Biz həmişə insanlardan şikayətlənirik. Özümüz də insanıq. Demək bizdən də şikayətlənə bilərlər. Maksim Qorki
 • Biz "insan" deyəndə ilk növbədə onun əxlaqını nəzərdə tuturuq. Əxlaqdan kənarda insan yoxdur, yalnız heyvan var. Sinoplu Diogen
 • Böyük insanlar dağa bənzəyir: yaxınlaşdıqca əzəmət və qüdrəti daha aşkar bilinir. Kiçik insanlar isə ilğım kimidir: yaxınlaşdıqca nə qədər faydasız və aldadıcı olduğu üzə çıxır. Yohann Volfqanq Göte
 • Bütün kilsələrin əsas vəzifəsi xoşbəxtliyin yer üzündə yox, göylərdə, özgəsi üçün məşəqqətli işdə çalışmasının savab iş olmasını yoxsul insanlara təqlid etməkdən ibarət olub. Maksim Qorki

CRedaktə

 • Cəhənnəmdəki şeytanlar insanların bir-birlərini yezuit çevikliyi ilə ləkələyə bilmələrinə həsəd aparır. Maksim Qorki
 • Cəmiyyət insanlardan ibarətdir. Cəmiyyətdən kənarda insan olmaz. Yohann Volfqanq Göte

ÇRedaktə

DRedaktə

 • Daşın, ağacın və isanın taleyini qabaqvadan demək olmaz. Teluqu atalar sözləri
 • Dünyada ən xoşbəxt insan - istər kral olsun, istər kəndli - evində rahat olandır. Yohann Volfqanq Göte
 • Dünyanın həqiqətləri elm dilində, insanın həqiqəti isə fəlsəfə dilində yazılmışdır. Əbu Turxan

ERedaktə

 • Elə sevigi var ki, o, insanın yaşamasına mane olur. Maksim Qorki
 • Eşqsiz insan tək ölümdən yox, həyatdan da qorxur. Əbu Turxan

ƏRedaktə

 • Əgər insan hansı sahilə yan alacağını bilmirsə, onda küləyin hansı istiqmətdən əsməsinin onun üçün heç bir faydası olmur. Seneka
 • Əxlaq köynəyini soyunan insan başqa heç bir köynək geyə bilməz. Yohann Volfqanq Göte
 • Əmək bölgüsü insanın tamlığını əlindən alır və onun özünün də bölünməsinə gətirib çıxarır. Tur Xander
 • Ən böyük qələbə insanın öz üzərindəki qələbəsidir. Məhəmməd peyğəmbər
 • Ən güclü insan da mühitin təsirlərinə məruz qalır. Əbu Turxan
 • Əsas o deyil ki, insan necə ölür, əsas odur ki, insan necə yaşayır. Samuel Conson
 • Əsla görünüşə aldanma, görünüşdə hər kəs insandır. Lui Araqon

FRedaktə

 • Fikirləşmək asan, tətbiq etmək çətindir. Bundan da çətin olanı isə insanın öz düşündüklərini həyata keçirməsidir. Yohann Volfqanq Göte
 • Fikrin forması insana məxsusdur, fikrin yüksəlişi isə zamana. Viktor Şklovski

GRedaktə

 • Günümüzün insanı köklərindən qopmuş bir ağacdır. Həm özünə yad olubdu, həm təbiətə. Cəmil Məric

HRedaktə

 • Heç bir linza özünə baxıb həzz alan insanın gözləri qədər böyütmür. Aleksandr Pop
 • Heç kimi sevməyəni sevməzlər. Demokrit
 • Həmişə əlçatmaz bir şeyə aşiq olmaq lazımdır. İnsan yuxarı qalxdıqca boyu da uzanır. Maksim Qorki
 • Hər bir insan ancaq öz boyuna biçilmiş bir həyat yaşayanda xoşbəxt ola bilər. Əbu Turxan
 • Hər bir insan öz sevgisi qədərdir.[1] Əbu Turxan
 • Hər bir insanda inşaatçının müdrik qüvvəsi gizlənir və onun inkişaf etməsi və çiçəklənməsi üçün ona sərbəstlik vermək lazımdır. Maksim Qorki
 • Hər insan bir ulduzu, bəşəriyyət – kəhkəşanı xatırladır. Əbu Turxan
 • Hər kəs Pinokyo kimi taxtadan insana çevrilmə şansını tapa bilmədi, bəziləri həmişə odun qaldı. Yohann Volfqanq Göte
 • Hər kəsin dəyəri nəyə can atmasındadır. Mark Avreli
 • Hər şeyin meyarı insandır. Protaqor
 • Həyat insanların ağlı və iradəsinin tükənməz qüvvəsi ilə yaradılır. Maksim Qorki
 • Həyatda ən yüksək sevinc, ən yaxşı zövq özünü insanlara lazımlı və yaxın hiss etməkdir! Maksim Qorki
 • Həyatın mənası insanın mükəmməlləşməsindədir. Maksim Qorki
 • Hikmət və nadanlıq insan zəkasının iki nəhayətsiz qütbüdür. Əbu Turxan
 • Hökmdar bir keyfiyyəti şirdən və durnadan, dörd keyfiyyəti xoruzdan, beşini qarğadan, altısını itdən və üçünü isə eşşəkdən almalıdır. O, şirdən böyük və kiçik olmasından asılı olmayan ən müxtəlif məsələləri həll etməyə daima hazır olmağı öyrənməlidir. O, durnadan hisslərini idarə etməyi, qoyulan məsələni həll etmək üçün düzgün yer və vaxt seçməyi öyrənməlidir. O, xoruzdan dörd şeyi öyrənməlidir: vaxtında durmağı, döyüş ruhuna malik olmağı, müttəfiqlər və tabeliyində olanlar arasında məsuliyyəti müəyyən etməyi və döyüşdən sonra həzz almağı. O, qarğadan beş şeyi mənimsəməlidir: başqalarından gizli intim münasibətdə olmağı, gizli hərəkətləri necə etməyi, düşməni necə gözləməyi və zərərsizləşdirməyi, soyuqqanlı olmağı və hər şeyə qarşı inamsızlığı. İtin insana da xas olan altı üstünlüyü var: daha çoxa malik olma arzusu, aza qane olma bacarığı, dərin yuxu, asan oyanma, yiyəsinə sadiqlik və cəsarət. O, eşşəkdən üç şeyi öyrənməlidir: ağırlığından asılı olmayaraq yük daşımağı, istiyə və soyuğa dözməyi, həmçinin yolun nə qədər uzun və yorucu olmasından asılı olmayaraq razı qalmağı. Bütün bu iyirmi keyfiyyəti özündə cəm edə bilən uzaqgörən insan bütün düşmənlərini məğlub edəcək, özü isə məğlub olmayacaq. Çanakya
 • Hürriyyət ancaq hürriyyətini hər gün yenidən qazanan insana layiqdir. Yohann Volfqanq Göte

XRedaktə

 • Xarakter insanın öz üzərində, istedad isə – başqaları üzərində hakim olmasıdır. Vasili Klyuçevski
 • Xoşbəxtlik, bədbəxtliyə nifrətdən, insanı təhrif edən və eybəcərləşdirən, fizioloji iyrəndirən, sızıldadan, inildədən, ah çəkən hər şeyi daxilən rədd etməkdən başlayır. Maksim Qorki

İRedaktə

 • İnsan Allaha inanmayanda heç bir şeyə inanmadığını göstərmir, hər şeyə inandığını göstərir. Umberto Eko
 • İnsan ancaq anladığı şeyi eşidər. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan, atasına borclu olduğu hörməti ancaq ata olduğu zaman hiss edər. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan bədəni dünyanın, kainatın bir zərrəsi olduğu halda, insan ruhu dünyanı, kainatı ehtiva etmək qüdrətindədir! Əbu Turxan
 • İnsan bir böyrü üstə uzananda narahat olur və o, o biri böyrü üstə çevrilir. Amma insanın yaşaması çətin olanda o, yalnız şikayətlənir. Sən səy göstər və çevril! Maksim Qorki
 • İnsan bir şeyi sevmədən anlaya bilməz. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan boyca balacadır, amma onda bir putti ağıl var. (Putti - təqribən 225 kq-a bərabər çəki vahididir). Teluqu atalar sözləri
 • İnsan bu fani dünyada daim yol gedir ki, nəhayət, onun cazibəsindən kənara çıxsın. Amma bu, ona ancaq ömrün sonunda müyəssər olur. Əbu Turxan
 • İnsan cismani aləmdəki şeyləri, hadisələri mənimsəyərkən onları şərəfləndirmiş olur. Əbu Turxan
 • İnsan dəyişdikcə dünya da onun üçün dəyişmiş olur. Müxtəlif inkişaf səviyyələrində insan öz dünyasını hər dəfə yenidən qurur. Əbu Turxan
 • İnsan dünyası üç təməl üzərində qərar tutur: söz, zəka və əməl. Əbu Turxan
 • İnsan, əgər insan qalacaqsa, tərəf tutmaq məcburiyyətindədir. Qrem Qrin
 • İnsan əməyinin və yaradıcılığının tarixi insan tarixindən daha maraqlı və daha əhəmiyyətlidir. İnsan yüz il belə yaşamayıb ölür, amma onun əməli əsrlərlə yaşayır. Maksim Qorki
 • İnsan əvvəlcə sevməsə, nəyisə başa düşə bilməz. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan fikirləşmədən öz içində yaşayanları aşkar edə bilməz. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • İnsan gələcəyə öz keçmişinin çiynində gedir. Əbu Turxan
 • İnsan haqqında onun düşüncələrindən daha çox, arzuları əsasında az-çox dəqiq fikir yürütmək mümkündür. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan həqiqəti öyrənmək üçün təbiətin dilini öyrənir. Əbu Turxan
 • İnsan həyatı boyunca birini sevər. Əvvəlki və sonrakılar; Bir axtarış, qaçış ya da aldanışdır. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan kainatdır. Yaşasın bütün dünyanı özündə daşıyan insan! Maksim Qorki
 • İnsan kərpic kimidir; yanaraq bərkiyir. Bernard Şou
 • İnsan kəsrə bənzəyir - məxrəcdə özü haqqında düşündüyü, surətdə əslində olduğudur. Məxrəc böyük olduqca, surət bir o qədər kiçikdir. Maksim Qorki
 • İnsan möcüzədir, yer üzündə yeganə möcüzədir və bütün başqa möcüzələr onun iradəsinin, zəkasının, təxəyyülünün yaradıcılığının nəticəsidir. Maksim Qorki
 • İnsan nəzərləri aləmə tuşlanaraq onu ancaq öz baxış bucağında işıqlandırır. Həmin anda insanın özü də məhz öz baxış bucağına bərabər olur. Əbu Turxan
 • İnsan o vaxt xoşbəxt olur ki, iç dünyası ilə içində yaşadığı dünya uyğun gəlsin. Əbu Turxan
 • İnsan oğlu hər gün çarmıxa çəkilir; keçmiş ayaqları pərçimləyir, gələcək isə əllərindən tutub dartır. Əbu Turxan
 • İnsan olmaq məsuliyyət hiss etməkdir. Antuan de Sent-Ekzüperi
 • İnsan olmaq o deməkdir ki, bütün hərəkətlərinə cavabdeh olduğunu hiss edəsən. Antuan de Sent-Ekzüperi
 • İnsan öz fərdiliyini nə qədər çox biruzə verirsə, o qədər də bütün mövcudatla birləşməyə can atır. R.Taqo
 • İnsan öz qüsurlarını söyləməkdən xoşlanmaz; Onsuz da bu işi başqaları lazımınca edir. [2]Şervud Anderson
 • İnsan özündə ən azı rüşeym halında olmayanı başqasında görə bilməz. Əbu Turxan
 • İnsan özünü bir şeyə tamamilə həsr etdikdə Allah da ona yardım edər. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan özünü yalnız insanda tanıyar. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan sevgisiz yaşaya bilməz. Ruh ona sevilə bilməsi üçün verilir. Maksim Qorki
 • İnsan sifətini güzgüdə gördüyü kimi, qəlbini də ancaq könül güzgüsündə görə bilə. Əbu Turxan
 • İnsan sözü iftixarla səslənir. Maksim Qorki
 • İnsan tələbatının həddi-hüdudu yoxdur. O heç zaman razı qalmayacaq və bu, onun ən yaxşı keyfiyyətidir. Maksim Qorki
 • İnsan ürəyində həqiqi alicənablıq var: o sevə bilir. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan var dərya kimidir, baş vurdunsa, çıxmaq çətindir; insan var ki, divar kimidir, qarşında durur və heç nə görə bilmirsən; insan var ki, şüşə kimidir – dünyanı sənə göstərməyə çalışır; insan var ki, ayna kimidir, səni özünə göstərməyə çalışır. Əbu Turxan
 • İnsan yan almaq üçün hansı limana getdiyini bilməyəndə heç bir külək onun üçün sərfəli olmayacaqdır.[3] Seneka
 • İnsan yanılanda bunu hamı görür, yalan danışanda isə bunu çox az adam görə bilir. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsan yaratdıqca ucalır, ucaldıqca daha yaxşı yaradır. Əbu Turxan
 • İnsan yarımçıqdır; onun digər yarısı bütün yerdə qalan dünyadır. Əbu Turxan
 • İnsan - yer üzünün zinətidir. Maksim Qorki
 • İnsana biliklərin zəruriliyini sübut etmək, onu görmənin faydalılığına inandırmaq kimidir. Maksim Qorki
 • İnsana danışmağı öyrənmək üçün iki il, dilini dinc qoymağı öyrənmək üçün isə altmış il lazım gəlir. Lion Feyxtvanger
 • İnsana necə inanmamaq olar? Hətta görsən ki, o yalan danışır, ona inan, yəni qulaq as və nə üçün yalan danışdığını başa düşməyə çalış. Maksim Qorki
 • İnsana şux geyinməkdən daha çox ağlın zənginliyi vacibdir. Onore de Balzak
 • İnsanda insan oyat. Rəsul Rza
 • İnsanda yaxşı nə varsa, günəşin şüalarında və anasının südündədir -bizdə həyat məhəbbətini doğuran budur. Maksim Qorki
 • İnsandan insana fərq var: bir dəmirdən həm nal, həm də qılınc düzəldirlər. Nizami Gəncəvi
 • İnsanı aşağı çəkən qüvvələr sərvət və şəhvət, insanı ucaldan – yaradıcılıqdır. Əbu Turxan
 • İnsanı əzizləmək, oxşamaq heç vaxt zərərli deyil. Maksim Qorki
 • İnsanı məhv etmək üçün çox az şey tələb olunur: onu sadəcə inandırmaq lazımdır ki, onun məşğul olduğu iş heç kəsə gərək deyil. Fyodor Dostoyevski
 • İnsanı tanımaq üçün onu sevmək lazımdır. Lüdviq Feyerbax
 • İnsanı yaxşı tanıtmaq istəsən, heç kəsi inandıra bilməzsən, yox, əgər pisləsən, hər kəsi inandırarsan. C.Dreper
 • İnsanı yaşadan, irəli aparan arzulardır. Amma hər bir insanın qəlbinin dərinliyində bir tarixdə qalmaq arzusu da var. Əbu Turxan
 • İnsanın biliyi artdıqca, narahatlığı da artar. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsanın ədaları onun portretini əks etdirən güzgüdür. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsanın ən böyük səyahəti öz daxili aləminə səyahətidir. Əbu Turxan
 • İnsanın ən böyük varı – özünün var olmasıdır. Əbu Turxan
 • İnsanın gözü nəyi görürsə, dəyəri də o qədərdir. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • İnsanın hamının diqqət mərkəzində olmağa cəhd etməsi ən böyük fəlakətdir. Maksim Qorki
 • İnsanın xoşbəxtliyi üçün içindəki işıq yetərli deyil; yaşadığı mühit də işıqlı olmalıdır. Əbu Turxan
 • İnsanın işığı artdıqca bu fani dünya ona daha qaranlıq görünür. Əbu Turxan
 • İnsanın ləyaqəti onun məqsədə çatıb-çatmaması ilə yox, hansı məqsədə və hansı yolla getməsi ilə müəyyən olunur. Abay Kunanbayev
 • İnsanın mahiyyəti onun arzularında təzahür edir. Spinoza
 • İnsanın meymun mənşəyini Qərbdə, İnsanın Tanrı mənşəyini Şərqdə kəşf ediblər. Yaşar Qarayev
 • İnsanın mənəvi dünyası əslində dünyadakı mənaların dünyasıdır. Əbu Turxan
 • İnsanın nəyə sahib olduğuna dəyər verərəm; amma nə edib - nə bacardığına daha böyük dəyər verərəm. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsanın ölçüsü onun imkanlarının sərhəddi ilə müəyyən olunur.[4] Əbu Turxan
 • İnsanın öz dünyasını genişləndirməsi təkcə öz şəxsi həyatı sayəsində deyil, həm də başqa insanların yaşantılarını da öz dünyasına qatması sayəsində mümkün olur. Əbu Turxan
 • İnsanın özünü xoşbəxt hesab etməsi ilə xoşbəxt olması düz, bilikli hesab etməsi ilə bilikli olması isə tərs mütənasibdir. Əbu Turxan
 • İnsanın ruhun iki qütbü arasında hansı məqamda qərar tutması əqldən asılı olur. Əbu Turxan
 • İnsanlar ancaq layiq olduqları şöhrətə sahib ola bilərlər. Yohann Volfqanq Göte
 • İnsanlar artıq sözlərin kütləsində dolaşığa düşür, özlərini itirirlər. Maksim Qorki
 • İnsanlar daim pis oyuncaqların dalınca qaçan uşaq kimidir. Cəmil Məric
 • İnsanlar təcrübələri nisbətində deyil, təcrübələrindən aldıqları dərslər nisbətində yetkindir. Bernard Şou
 • İnsanlar ölərkən birdəfəlik ölmürlər, tamam yox olmurlar, nə qədər ki onları xatırlayan, onların səslərini, sifətlərini yaddaşında saxlayan adamlar durur, bu ölənlər də hələ yaşayırlar - fikirlərdə, xəyallarda, təsəvvürlərdə. Anar
 • İnsanlara olduqları kimi rəftar etsək, onları daha pis edərik. Əgər onları olmaları lazım olduğu kimi ələ alsaq, ola biləcəkləri qədər yaxşı edərik.Yohann Volfqanq Göte
 • İnsanların nə qədər pis olduğunu görmək məni heç çaşdırmır, lakin buna görə heç utanmadıqlarını da görəndə heyrətlər içində qalıram... Yohann Volfqanq Göte
 • İnsanlıq dünyəvi ədalət istehsal edən gücə malikdir. Rafiq Tağı
 • İstədiyin insan olmaq üçün heç zaman gec deyil. Corc Eliot
 • İtirəcək bir şeyi olmayan insandan qorxular. Yohann Volfqanq Göte

KRedaktə

 • Kainatın insan dünyasında tutduğu yer bəzən insanın kainatda tutduğu yerdən də kiçik olur. Əbu Turxan
 • Kainatın mərkəzi kəşf edildiyində bir çox insan özlərinin mərkəz olmadığını anlayıb kədərlənəcək. Bernard Beyli
 • Kamil insan gözəl söz söyləyə bilən insan deyil, söylədiyini edən və edə bildiyini söyləyən insandır. Konfutsi
 • Kədər insanı kamillik zirvəsindən endirir. Benedikt Spinoza
 • Kitab, həyatın insan kimi eyni fenomenidir, o da canlı, danışan bir faktdır və bir insanın yaratdığı və yaradacağı şeylərdən heç də az əhəmiyyətli bir şey deyildir. Maksim Qorki
 • Kitab insan ruhunun müqəddəs yazısıdır. Maksim Qorki
 • Kitab insanda görmədiyim, bilmədiyim cəhətləri mənə sübut etmək qüdrətinə malikdir. Maksim Qorki

MRedaktə

 • Məntiqli insan tez-tez gülünəcək bir şey olmadığı halda gülər. Onu hirsləndirən hər nə olursa olsun, verdiyi reaksiya öz iç hüzurunu ifadə edər. Yohann Volfqanq Göte
 • Milyonlarla insanın qəlbində mübahisəsiz bir təsirə sahib olan hər insanı öyrənmək istədim. İslamın fəthinin qılıncla olmayıb, həyat tərzi ilə olduğunu hər zamankından daha çox anladım. Peyğəmbərin tam mənada sadəliyi və əhdə sədaqəti, onun dost və davamçılarına özünü həsr etməsi, təvazökarlığı, igidliyi, qorxusuzluğu Allaha və dininə olan mütləq bağlılığından irəli gəlirdi. Əslində, ona hər maneəni aşdıran və zəfər qazandıran bu idi, yoxsa qılınc heç bir şey deyildi.[5] Mahatma Qandi
 • Musiqi sevməyənə insan demək olmaz: onu sevən insan ancaq yarımdır; musiqi yaradansa tam insan. Yohann Volfqanq Göte
 • Mütləqi də, mahiyyəti də, sonsuzluğu və əbədiyyəti də insan ancaq ruhunun ənginliyində tapa bilər. Əbu Turxan

ORedaktə

ÖRedaktə

 • Özü haqqında çox da yüksək fikirdə olmayan insan özünün hesab etdiyindən də yaxşıdır. Yohann Volfqanq Göte

SRedaktə

 
Sahib olduğundan artığını istəməyən insan zəngindir.
~ Mark Tulli Siseron
 • Sahib olduğundan artığını istəməyən insan zəngindir.
 • Səhvlər dənizinə basdırıldığı halda, ümidlə gözləyə bilən insan nə talehlidir... Yohann Volfqanq Göte
 • Sıfıra bənzər insanlar vardır. Onlar hər zaman qarşılarında bir rəqəmə ehtiyac duyurlar. Onore de Balzak

ŞRedaktə

 • Şərab insanı riyakar edir: ağlını alıb ona ən ağıllı olduğunu, gücünü alıb ən güclü olduğunu təlqin edir, sağlığını alıb sağlıq dedirdir. Əbu Turxan

TRedaktə

 • Təbiət ancaq qaydalardan ibarət olsaydı, darıxdırıcı olardı. İnsanın hərdən bir möcüzələrə də ehtiyacı vardır. Əbu Turxan
 • Təbiət insanı zülmətlə dövrələyir və onu daim işığa doğru getməyə məcbur edir. Bu işıq isə elmdir. Yohann Volfqanq Göte
 • Təbiətin öz dünyası var və vaxtilə insan da onun bir hissəsi olmuşdur. Amma indi o, təbiəti özünün bir hissəsi etməyə çalışır. Tur Xander
 • Təbiətinə görə insanlar bir-birinə yaxın, vərdişlərinə görə isə bir-birindən uzaqdırlar. Konfutsi
 • Təhlükənin də öz gözəlliyi var, o, insanda mübarizlik ruhunu, ona qarşı getmək istəyini oyadır.[6] Yohann Volfqanq Göte

ÜRedaktə

YRedaktə

 • Yaradana inanmağın ən mühüm şərtlərindən biri insanın öz yaratdıqlarının da Yaradan tərəfindən yaradıldığına inanmasıdır. Əbu Turxan
 • Yolların ən mübarəki insanı özünə çatdıran yoldur. Əbu Turxan
 • Yüz növ şeyi yarım bilməkdənsə, bir şeyi tam bilib tətbiq etmək insanı daha yaxşı yetişdirir. Yohann Volfqanq Göte

ZRedaktə

 • Zəif iradələr güclü iradənin təsir dairəsinə düşəndə tərksilah olur və insan öz simasını itirir.Əbu Turxan

İstinadlarRedaktə

 1. Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 2. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh. 132.
 3. [1] Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 4. [2] Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,
 5. Ağla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh.319
 6. [3] Səlahəddin Xəlilov. Aforizmlər: seçilmişlərdən seçilmişlər. Bakı,2012,