“Oturmuşam samovardan yuxarı, Dəyir mənə samovarın buxarı..."