𝓢𝖆𝖓𝖙𝖔𝖗𝖎𝖈𝖆
𝓐 𝓯𝓵𝓪𝓰 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓻𝓲𝓼𝓮𝓼 𝓸𝓷𝓬𝓮, 𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓬𝓸𝓶𝓮𝓼 𝓭𝓸𝔀𝓷 𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷!

Ey gənclik! Ey əsrimizin Siyavuşunun böyümüş oğlu! Sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki: — Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz! Bunu deyərkən o, bu günkü öksüzanə mənzərəni hesaba almamış deyildi. Bu onun tərəfindən təsəvvür olunmuşdu. O, sənin o zaman bu bayrağı gənc çiyinlərinə alıb məsumanə bir tərzdə küçə-küçə dolaşaraq: "İrəli, irəli Azərbaycan əsgəri" - deyə əsgər kimi addım atmağını görmüşdü və bu sözü cəsarətlə söyləmişdi. Əlbəttə ki, sən onun bu ümidini qırmayacaq, bu gün parlament binası üzərindən Azərbaycan türklərinin yanıqlı türkülərinə mövzu olmuş, ürəklərinə enmiş bu bayrağı təkrar o bina üzərinə dikəcək, Böyük Dəmirçinin geri dönüşünü görüncə onun tərəfinə keçəcək, bu yolda ya qazi, ya şəhid olacaqsan.


Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

Bu səhifədəki məzmun MetaWiki saytından inteqrasiya olunub.