Your account will be renamedRedaktə

19:04, 17 mart 2015 (UTC)

Adı dəyişdirilmişRedaktə

04:38, 17 aprel 2015 (UTC)