Şibli - islam alimi və mütəfəkkiri.

HRedaktə

  • Hürriyyət qəlbin hürr olmasından başqa bir şey deyildir.