Əhəd Hüseynov (1920-1973) - APİ-də dosent.

  • Əgər adama keçmiş haqqında söhbət açırsansa, deməli, onu keçmişə qaytarırsan.