Əhməd Midhət
  • Məlumatsızlıq böyük bir xalqı məhbusluğa sürüyər.
  • Sağlam olmaq, həyat döyüşündə müvəffəqiyyətin birinci şərtidir.