Amhar atalar sözləri

(Amxar atalar sözləri səhifəsindən yönləndirilmişdir)

Amharlar (አማራ) - Efiopiyanın şimal-qərb və mərkəzi dağlıqlarında (əsasən Amhara regionunda) yaşayan Sami-Hami dil ailəsinə mənsub Efiosemitik (Həbəş) bir xalq. 2017-ci ilin məlumatına əsasən, sayları 20,02 milyon olub, Efiopiya pravoslav kilsəsinə (የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ) etiqad edirlər. Bununla yanaşı, ABŞ, Kanada, İsrail kimi dövlətlərdə də diasporları mövcuddur. Onlar Afroasiya dil ailəsinin Sami-Hami budağının Efiosemitik qrupuna aid, Efiopiyanın dövlət dili olan Amhar dilində danışırlar.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adi adam öləndə ağlını tərifləyirlər, nequs öləndə - sarayını. (Nequs - Həbəşistan padşahının titulu)
 • Ağıllı bu ili fikirləşir, ağılsız - bu günü.
 • Ağıllının səhvini üst-üstə yığsan, dağ yaranar.
 • Allah ilanın ürəyindəkini bildiyinə görə onu ayaqdan məhrum elədi.
 • Arvad düşünən işi kişi görər.
 • Aslan kimi nərə çəkmək istəyən ahu, özünə zərbə saldı və öldü.
 • Aslanın qocalmışı milçəklərə oyuncaq olar.
 • At dava meydanına gətirə gilər, amma sənin əvəzinə vuruşa bilməz.
 • Bəbirin gözü təkəyə zillənib, təkənin gözü - yarpağa.
 • Bəbirin quyruğundan yapışma, yapışdın - buraxma.
 • Bəd xəbər uçur, xoş xəbər yatır.
 • Bədənin dərmanı - dana əti, urəyin dərmanı - Marmam. (Marmam - amxarlar arasında geniş yayılmış qadın adı).
 • Bəxt üz döndərəndən adamlar da üz döndərər.
 • Bəxtəvərlikdən qışqırmaqla , dərddən qışqırmağın fərqi böyükdür.
 • Bilmək istəyən gərək soruşsun.
 • Bir səni gözü götürməyəni, bir də aclıqda sənə çörək verəni unutma.
 • Bir yerdə böyüdüyünü böyük saymazsan.
 • Biri danışanda hamı qulaq asır, hamı danışanda - kim qulaq asacaq?
 • Borc alırsan, deməli ümid verirsən.
 • Boyun ətrafa boylanmaq üçündür.
 • Buynuz qulaqdan gec uzansa da ondan böyük olur.
 • Buzova süd, aslana ət
 • Cavan əvvəl göyü görür, sonra yeri.
 • Çığırmasan qonşu köməyə gəlməz.
 • Çox gülmək asandır, çox susmaq - çətin.
 • Çox iti ülgüc qınını kəsər, çox iti ağıl ölümə aparar.
 • Çox sərvət çox da düşmən artırar.
 • Çox zordansa, bir az ağıl yaxşıdır.
 • Çörəyi nabələdlə, dərdi qohumla bölüşərlər.
 • Danışa bilmək yaxşıdır, dinləyə bilmək daha yaxşı.
 • "Danışıram" deməkdənsə, "işim var" demək yaxşıdır.
 • Danışmayan çox hirslənər, nəinki danışan.
 • Daşı şübhəli yerə atarlar.
 • Dildən çıxan dişdən təmiz olmalıdır.
 • Dildən iti olan, ağıldan ləng olar.
 • Dost gəlir uzaqdan, düşmən çıxır öz ağzından.
 • Dostuna böhtan deyən - sənə böhtan deyir.
 • Düşmənin öpüşündən, dostun şilləsi yaxşıdır.
 • Düz olmaq, yüz əlli "Zəbur" surəsi oxumaqdan qiymətlidir.
 • Əcəl gecikəndə, elə bilirlər ki, daha heç gəlməyəcək.
 • Ən dadlı xörək, acanda yediyindir.
 • Gözün xəstəliyi aşkardır, ürəyinki - gizli.
 • Güclü dost güclü düşmən də ola bilər.
 • Heç bir möcüzə həftədən artıq heyrətləndirmir.
 • Heyvan kəsilməyincə yağı görünməz, insan danışmayınca - ağlı.
 • Həkimi çox olan xəstə ölər.
 • İki davakar yan-yana oturmaz.
 • İki yuvalı siçan tələf olmaz.
 • İlanın ayağı yoxdur, yalanın kökü.
 • İnək - çobanı tanıyır, sahibini - yox.
 • İstəyirsənsə sənə böhtan deməsinlər - qonaq elə, çörəyini ağzından almasınlar - evdən qovla.
 • İşıq - zülmətdə gərək, ağıl - zillətdə.
 • İtlər savaşar sümükdən ötrü, diri heyvandan ötrü yox.
 • Kasıbdan hamı soruşur: "Nə iş görürsən?", heç kəs demir ki, nə yeyirsən.
 • Körpə uşaq - körpə səadətdir.
 • Qarışqanın qarnı yoxdur, milçəyin - evi.
 • Qarnını kələmlə aldatsan, dağı qalxanda da dizlərin büküləcək.
 • Qısqanclıq və qaradinməzlik ər-arvadlıq telini qırar.
 • Qızı almamış anasına bax.
 • Qızıl-gümüş şirin dadmır, amma adamlar ondan ötrü üz-göz olurlar.
 • Qocanı öyrədən - suya yazmış kimidir, cavanı öyrədən - daşa yazmış kimidir.
 • Qohumla dərman ağır gündə gərəkdir.
 • Qüvvətli - başqalarına da qüvvət verər, zəif başqalarını da zəiflədər.
 • Meymun deyir: mərci əkməkdən nə xeyir? (Meymunlar mərci yemir)
 • Məsəlsiz söhbət, duzsuz xörək kimidir.
 • Müdirin xahişi əmrdir.
 • "O məni istəyir" deməkdənsə, yaxşı olar ki, deyəsən: "Mən onu istəyirəm".
 • Oğru ilə birlikdə ona havadar çıxanları döy.
 • Ölümə yaxın o adamdır ki, fikri ölümün yanındadır.
 • Özümün yeməyə heç nəyim yox, bu yandan da oğlum diş çıxardır.
 • Səhər yavaş - yavaş açıldığı kimi, həqiqət də yavaş-yavaş aydınlaşar.
 • Səhv eləməyə bir gün bəs olur, təəssüf etməyə - il lazım gəlir.
 • Sənin düşmənini istəyən səni istəməz.
 • Sərvətlə bilik bir yerdə olmur.
 • Siçan hətta ölümqabağı da pişiyin qorxusunu duyur.
 • Soyuq nə gətirər əsməkdən başqa?
 • Susan ağıza milçək girməz.
 • Şad xəbəri müəmmasız deyərlər.
 • -"Şir nə yeyir?" -"Nə götürür, onu", -"Əvəzində nə verir?" -"Kim ondan soruşur ki?".
 • Tecə qrafin gərəkdir, söhbətə - atalar sözü. (Tec - baldan hazırlanan tünd içki).
 • Tənbəlliyin dalınca xəstəlik gələr.
 • Tüstülənməyən odun yoxdur, yanılmayan adam.
 • Ürək hər şeydən bərk qızar, hər şeydən bərk soyuyar.
 • "Varımdır" demək "var idi" deməkdən yaxşıdır.
 • Verməyə tələsmə - heyfsilənməzsən.
 • Vətənsiz insan - toxumsuz torpaq.
 • Yadelliyə ölüm də qəfil gəlir.
 • Yalançıya "aşağı bax" deyəndə yuxarı baxar.
 • Yaman gün kitabdan yaxşı öyrədər.
 • Yaman günlə duman, hər ikisi tədricən keçər.
 • Yazılan qalır, deyilən unudulur.
 • Yeriyə-yeriyə bağlanan kəmər, yeriyə-yeriyə də açılar.
 • Yıxılan ağaca baltanın böyüyü gərək deyil.
 • Yüz yalandan bir doğru yaxşıdır.
 • Zəiflə məsləhətləş, güclü ilə düşmən üstünə cum.

İstinadlar

redaktə