Brüs Li

BRedaktə

  • Bilməyən və bilmədiyini bilməyən, axmaqdır - Ona qarşı hazırlıqlı ol! Bilməyən və bilmədiyini bilən, sadədir - Ona öyrət! Bilən və bildiyini bilməyən, yatır - Onu oyandır! Bilən və bildiyini bilən, müdrikdir - Onu izlə!
  • Bütün böyük müəllimləri bir otağa toplayın, və onlar hər şeydə bir-biri ilə razılaşacaqlar. Onların şagirdlərini bir yerə toplayın, və onlar hər şeydə bir-biri ilə mübahisə edəcəklər.

DRedaktə

  • Düşüncəni azad et. Formasız, Ölçüsüz ol, su kimi. İndi suyu bir fincana töksən, o fincan olar, Çay dəmliyə töksən, o zaman çay dəmliyi olar. Bax, su həm sakit axa, həm də dağıda bilər... . Su kimi ol dostum.

MRedaktə

  • Müəllim həqiqəti heç zaman deməməli, hər bir şagirdin özü üçün tapmalı olduğu həqiqətə bələdçi, yolgöstərən olmalıdır. Yaxşı müəllim ancaq katalizatordur.

SRedaktə