İncəsənət

insan hisslərinin təsvir edən vasitəA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Bir cəmiyyətin mədəniyyət, incəsənət və fəlsəfəsini öyrənmək üçün o cəmiyyətin kitablarını oxuyub öyrənməliyik. Samuel Smayls
 • Biz hamımız bilirik ki, İncəsənət həqiqət deyil. Sənət ən azından anlamaq üçün bizə verilən həqiqəti dərk etməyə məcbur edən bir yalandır. Sənətkar öz yalanlarının doğruluğuna başqalarını inandırmağın yollarını bilməlidir. Pablo Pikasso
 • Bu dəyər miqyasını kim və necə əlaqələndirəcək? Bəşəriyyət üçün yaxşı və pis əməllər, dözülməz olanlar üçün bu gün fərqləndirilən bir şərh sistemini kim yaradacaq? Bəşəriyyətə nəyin həqiqətən ağır və dözülməz olduğunu və dərini yalnız yerli olaraq nəyin otardığını kim izah edəcək? Kim qəzəbi daha yaxın olana yox, ən dəhşətlisinə yönəldər? Kim belə bir anlayışı öz insan təcrübəsinin hüdudlarından kənara köçürməyə müvəffəq ola bilər? Başqalarının uzaq sevincini və kədərini, özünün heç vaxt yaşamadığı ölçüləri və aldatmaları dərk etməyi fanat, inadkar bir insan məxluquna təlqin etməyə kim müvəffəq ola bilər? Təbliğat, məhdudiyyət, elmi sübut - hamısı faydasızdır. Ancaq xoşbəxtlikdən dünyamızda belə bir vasitə var! Yəni sənətdir. Yəni ədəbiyyatdır. Onlar bir möcüzə göstərə bilərlər: insanın yalnız şəxsi təcrübədən öyrənmək kimi zərərli xüsusiyyətinə qalib gələ bilərlər ki, başqa insanların təcrübəsi ondan əbəs yerə keçsin. İnsandan insana, Yerdəki qısa sehrini başa vurduqca, sənət bütün yükləri, rəngləri, həyat şirəsi ilə tanış olmayan, ömürlük təcrübənin bütün ağırlığını köçürür; o, naməlum bir təcrübəni bədəndə canlandırır və ona özümüz kimi sahib olmağımıza imkan verir. Və daha çox, daha çox; həm ölkə, həm də bütün qitələr bir-birinin səhvlərini əsrlərlə davam edə biləcək vaxt fasilələri ilə təkrarlayır. Onda düşünmək olardı ki, hər şey çox aydın olacaq! Amma yox; bəzi xalqların artıq yaşadıqları, nəzərdən keçirdikləri və rədd etdikləri birdən-birə başqaları tərəfindən ən son söz olaraq kəşf edilir. Yenə də özümüzün heç vaxt yaşamadığımız təcrübənin yeganə əvəzedicisi incəsənət, ədəbiyyatdır. Onlar gözəl bir qabiliyyətə malikdirlər: dil, adət, sosial quruluş fərqlərindən kənarda, bir xalqın həyat təcrübəsini digərinə çatdıra bilirlər. Təcrübəsiz bir xalqa onilliklər boyu davam edən sərt milli sınaqları çatdıra bilər, ən yaxşı halda bütün bir xalqı lazımsız, ya səhv, hətta fəlakətli kursdan xilas edə, bununla da bəşər tarixinin döngələrini cilovlaya bilərlər. Aleksandr Soljenitsın
 • Bütün dahiyanə yaradıcılıqlarda dağıdıcı element olur — və məhz o, bizə həqiqi zövqü verir. Yalnız məsələ siyasətə və sosial həyata gəldikdə bu dağıdıcılıq yolverilməzdir. İncəsənət adlandırdığımız məfhumda dağıdıcılıq arzu olunan xarakteristikadır. Leonard Koen
 • Elm və incəsənət öz mənşələrinə görə bizim qüsurlarımıza borcludurlar. Əgər onlar öz mənşələri ilə bizim fəzilətlərə borclu olsaydılar, onların üstünlüklərinə az şübhə edərdik... Əgər insan ədalətsizliyi olmasaydı, hüquq bizə nə üçün lazım olardı? Jan Jak Russo
 
İncəsənət tanınmış yazıçı, rəssam, musiqiçi olan bir neçə nəfərin mülkü deyil; hər bir fərdiliyin həqiqi ifadəsidir. Con Dyui
 • İncəsənət bəşəriyyətin ictimai orqanizmində qanın analoqudur. Frida Kahlo
 • İncəsənət böyük xəzinədir, amma elm ondan da böyükdür. Sokrat
 • İncəsənət bizi həqiqəti anlamağa kömək edən yalandır. Pablo Pikasso
 • İncəsənət daxili həqiqət olan yerdə yaranır. Oqust Rodin
 • İncəsənət də həyat kimi daimidir. Fyodor Şalyapin
 • İncəsənət dəhşətli xəstəlikdir, amma onsuz yaşamaq hələ ki, mümkün deyil. Salvador Dali
 • İncəsənət dindir, onun öz kahinləri var, amma şəhidləri də olmalıdır. Onore de Balzak
 • İncəsənət, düzgün şəkildə tətbiq olunmaqla, bəşəriyyətə bir insanın özünü digərinin yerinə qoymasına və bununla da insan təcrübəsinin ümumiliyini qiymətləndirməyə kömək etmək üçün lazım olan simvolları, düşüncələri və əvəzedici təcrübəni təmin etdi.Aberjhani
 • İncəsənət gəncliyə tərbiyə, qocalığa qazanc, yoxsulluğa var-dövlət və var-dövlətə bəzək verir. Fridrix Şiller
 • İncəsənət heç vaxt insanı tək qoymayıb, həmişə onun tələbatlarına və idealına cavab verib, bu idealı tapmaqda ona kömək edib, insanla doğulub, onun tarixi həyatı ilə yanaşı inkişaf edib.Fyodor Dostoyevski
 • İncəsənət həmişə və hər yerdə öz dövrünün gizli etirafı və eyni zamanda ölməz hərəkətidir. Karl Marks
 • İncəsənət hər zaman yaxşı, müsbət və ya mənfi istiqamətdə çalışır: insanlarda ən yaxşı olan hər şeyin gözəlliyini ortaya qoyur və ya insanın ən pis çirkinliyinə gülür. Nikolay Qoqol
 • İncəsənət həyat həqiqəti ilə vəhdət təşkil edəndə gerçək incəsənət olur. Abay Kunanbayev
 • İncəsənət həyatı deyil, onun tamaşaçısını əks etdirir. Oskar Uayld
 • İncəsənət, həyatla barışmaqdır.Nikolay Qoqol
 • İncəsənət individualizmin bəşəriyyətə məlum olan ən güclü formasıdır. Oskar Uayld
 • İncəsənət, insan əzəmətinin təzahürüdür.Lev Tolstoy
 • İncəsənət insana yemək - içmək kimi lazımdır. Onu təcəssüm etdirən gözəllik və yaradıcılığıq tələbatı insanla ayrılmazdır və ola bilsin ki, insan onsuz yaşamaq istəməz.Fyodor Dostoyevski
 • İncəsənət insanları insanlara bağlayan ən qısa yoldur. Andre Malro
 • İncəsənət-insanların qeyri-mükəmməlliyini düzəltmək üçün güclü bir vasitədir. Teodor Drayzer
 • İncəsənət, kahinləri olan dindir və onun qurbanları da olmalıdır. Onore de Balzak
 • İncəsənət qısqancdır, o tələb edir ki, insan özünü bütünlüklə ona həsr etsin. Mikelancelo
 • İncəsənət macəra hissi olduqda inkişaf edir. Alfred Norz Vaythed
 • İncəsənət, millətin libasıdır.Onore de Balzak
 • İncəsənət muzeyi insanlara ən yüksək düşüncələr bəxş edən yerlərdən biridir. Andre Malro
 • İncəsənət naminə incəsənət. Latın atalar sözləri
 • İncəsənət naminə incəsənəti sevən insan ən böyük həzzi çox vaxt daha az əhəmiyyətli və parlaq təzahürlərindən alır. Artur Konan Doyl
 • İncəsənət nümunələrini, şah əsərlərini uyğun olmayan vaxtda eşitməkdən və dinləməkdən böyük səhv yoxdur. Məhz bir çoxları üçün. Aqata Kristi
 • İncəsənət, ruhun zəhmətlə və əzabla toplanmış nektarıdır. Teodor Drayzer
 • İncəsənət tanınmış yazıçı, rəssam, musiqiçi olan bir neçə nəfərin mülkü deyil; hər bir fərdiliyin həqiqi ifadəsidir. Con Dyui
 • İncəsənət təcrübəni dizayn etməkdir və estetik zövqümüz bu dizaynı tanımaqdan ibarətdir. Alfred Norz Vaythed
 • İncəsənət üçün çox şey, ən başlıcası isə od lazımdır! Lev Tolstoy
 • İncəsənətdə əxlaqsızlıq mövcud ola bilməz. Hətta artıq iyrənc görünən istək tələb olunsa belə, incəsənət həmişə müqəddəsdir. Çünki o yalnız müşahidə səmimiliyini özündə birləşdirir, özünü aşağılamağa qadir deyildir. Əsl incəsənət əsəri həmişə alicənabdır. Hətta mal-qaranın həyəcanını verməyə çalışan rəssam belə hiss etdiyi ən insaflı təəssüratı verməyə çalışır.Oqust Rodin
 • İncəsənətdə hər şeydən bir az.Lev Tolstoy
 • İncəsənətə gərəksiz şey lazım deyil. Məni isə gərəksiz şeylər cəlb edir: gərəksiz olduğu qədər daha güclü şəkildə. Salvador Dali
 • İncəsənəti zülmkar da, cani də sevməlidir... Şekspirə, Bethovenə heyran olan insanlar Şekspirin, Bethovenin oyatdığı fikirlərinə, istəklərinə eyni ilə sevənlərin predmeti yox, ona səbəb olan şeyləri sevdikləri kimi heyran olurlar. Bu cür heyranlıqda incəsənətin həqiqi reallığı olmasa da, tam bir sonsuzluğu var.Lev Tolstoy
 • İncəsənətin böyük predmetləri ona görə böyükdür ki, onlar əlçatan və hamıya anlaşılandır. Lev Tolstoy
 • İncəsənətin vəzifəsi təbiəti köçürmək yox, ifadə etməkdir. Biz, şeylərin, varlıqların mənasını, görünüşünü ağlımızla dərk etməliyik.Onore de Balzak
 • İndiyə qədər onun bələdçisi kimi xidmət edən müasir incəsənəti heç şübhəsiz dəyişdirəcək birinci, həqiqətən qlobal bədii mədəniyyət yad bir şeyin ələ keçirilməsi deyil, Qərbin ən böyük qələbələrindən biridir. Biz istəsək də, istəməsək də, Qərb insanı əlini yandırsa da, ancaq daşıdığı məşəllə işıqlanacaq və bu məşəl insan gücünü gücləndirən hər şeyi işıqlandırmaq üçün çalışır. Roma fəth etdiyi xalqların tanrılarını Panteonuna qəbul etdi. Andre Malro
 • İnstinkt və öyrənmə; sevgi və nifrət; Cəsarət - ehtiram. Bunlar cütləşməli, Yaqubun mistik ürəyi ilə birləşməli, Mələklə güləşməlidir - İncəsənət. German Melvill
 • Köhnə mebellərə, ofort və incənəsət əsərlərin olduğu mağazaların yerləşdiyi Paris küçələri rəsmi muzeylərdən fərqli olaraq əsl muzeyi özündə təcəssüm etdirir.Oqust Rodin
 • Nə qədər ki, həyat rahatlığı çoxalır, incəsənət mükəmməlləşir, dəbdəbə, cah-calal yayılır, əsl cəsarət sönür, hərbi şücaətlər yox olur; və bütün bunlar kabinetlərin kölgəsində inkişaf edən elmin və incəsənətin işidir. Müharibə və fəth bir tərəfdən, dərin despotizmin digər tərəfdən bir-birinə qarşılıqlı kömək etdiyini başa düşmək çətin deyil. Başqa millətləri fəth etmək üçün qullardan ibarət bir xalqdan istənilən qədər pul və insan almaq olar. Müharibə, eyni zamanda pul toplamaq və xalqı qorxuda saxlamaq üçün çox saylı ordunu daim saxlamaq kimi bir bəhanədir. Jan Jak Russo
 • Paltarın yuxarısını tikmək pyesin ilk aktını yazmaq qədər asandır. İncəsənət – onu necə bitirməyindədir. Koko Şanel
 • Rəssam mövcud obyekt və onun vasitəçiliyi ilə obyektin interpretasiyası (təqlidi) arasındakı fərqi öyrənməlidir. Rəssam alovu etməzdən əvvəl qığılcımı yaratmalı; incəsənət doğulmamışdan əvvəl isə öz yaradıcılıq alovunu söndürməyə hazır olmalıdır.Oqust Rodin
 • Roma imperiyasını incəsənət dağıtdı. Qustav Lebon
 • Yalnız incəsənət vasitəsilə biz öz mükəmməliyimizin fərqinə vara bilərik.Oskar Uayld
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar

redaktə