Buduq atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


Wikipedia logo
Wikipedia logo
Buduqlar haqqında Vikipediyada məqalə var.
 • Ağacı şirindir, meyvəsi acı? Ağaci şirin, tˊombuli aci?
 • Aləm aləm ilə, keçəl xalam ilə.
 • Aralayana yumruq dəyər. Aräça mek´ qüşküra.
 • Atanın qədri ata olandan sonra bilinər.Ada q´adır adä säxhäyexan hats´ära.
 • Aza qane olmayana Allah çoxu da verməz.
 • Bu tüstü hamının bacasından çıxar.
 • Burnunu qabağa uzadanın burnuna çubuq dəyər.
 • Canavar canavara arxa çevirməz. Əbildir əbildoxun yiq´ic vedelsila.
 • Canavardan dost olmaz. Ebildekir hambäz dexhera.
 • Cır (meyvə) gəlib dəyirman çarxının ağzında dayanır. Ç΄ir ˁöxhü dingina qolt΄oli
 • Çay həmişə kötük gətirməz.
 • Dərini soyub quyruğunun üstündə saxlama.
 • Dəvə oynayanda qar yağar. Deve qöxçede yiz ˤaşxara.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa. Dustunır q΄aloxun irħara, duşmancır qilexun.
 • Düz danışan adam düzdə qalar. Duz ħaraqhar idmi duzcä ınkäna.
 • Düz sözdən dodağı sallanan (inciyən) çox olar. Duz ç´elar päk´rim ˤanxan laħki yıxhäri.
 • Düz sözü uşaq deyər. Duz ç΄el ˤayelcir yu΄ura.
 • Düz sözü (sözün düzünü) uşaqdan soruş. Duz ç΄el ˤayelcovor xabar qe(yi)n.
 • Gözü özgə əlindədir.
 • Hər adam öz qarışı ilə ölçür.
 • Hər deyilənə razılıq verməzlər.
 • Hirsli adam tez qocalar. Ç΄innu idmi dıx q΄us yıxhära.
 • Xəcalətli adamın dili qısa olar.
 • Xəşilin gücü xırmana qədərdir.
 • Kütü artıq düşən it qudurar.
 • Qaşıqı ilə yeyib sapı ilə gözünü çıxardır.
 • Qəribin boyu uzun, dili qısa olar.
 • Qış günəşinin amanı olmaz.
 • Qoyun öz səsindən qorxar. Ç´uväl ugo t´ira´sär sonk´ona.
 • Qurd ova çıxanda it qarın ağrısına düşər. Eb ovula çoğordä xor saħarız çoğori.
 • Quyruğu qapı arasındadır. Cibir qapucä aräcävi.
 • Nə “xix” bilir, nə də “ho-ho”.
 • Nəfsi acgöz olanın çantası böyük olar.
 • Oğrunun əli uzun olur. Cünaħca xab ˤapxu yıxhäri.
 • Öküzün gətirdiyini öküz yeyir?
 • Öz yumurtana baxıb qaqqılda.
 • Pişik istiliyə (isti yerə) gedər.
 • Sərxoşun gözü bir əşyanı iki görər.
 • Söz gəzdirəndən uzaq ol. Ç΄el ˤalsinar yıxtan säxh.
 • Söz verənin dili qısa olar. Ç΄el yuväna mez godok yuxhora.
 • Tənbəl öküz çubuq götürər.
 • Uşağın sözü düz olar.
 • Uşaqlı evdə söz-söhbət olmaz.

Mənbə

redaktə
 • İradə Məlikova. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. Bakı, 2016.