Cəfər Sadiq

Həzrəti Cəfər Sadiq - altıncı imam.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


CRedaktə

 • Cahilin bəzi əlamətləri: sualı sona qədər dinləmədən ona cavab verməyə çalışması, başa düşmədən müxaliflik etməsi və bilmədiyi şeyə əsaslanıb mühakimə yürütməsi.

DRedaktə

 • Dinin bəlası paxıllıq, xüdpəsənlik və özünü öyməkdir.

ERedaktə

 • Elm bir qıfıldır və bu qıfılı aça biləcək yeganə açar Sualdır.
 • Elm - xəzinə, onun açarları isə suallardır. Allah sizə rəhm eləsin, soruşun, çünki bu işdə dörd nəfər savab qazanar: soruşan, cavab verən, qulaq asan və onları sevən.

ƏRedaktə

 • Ən üstün ibadət Allah və Onun qüdrəti barədə düşünməkdir.

GRedaktə

 • Günahsız adama böhtan atmaq böyük dağlardan da ağırdır.
 • Günəş buzu əritdiyi kimi, gözəl əxlaq da günahları əridər.

HRedaktə

 • Hər şeyin zəkatı var. Elmin zəkatı da, onu öz əhlinə öyrətməkdir.
 • Həyası olmayanın imanı yoxdur.

İRedaktə

 • İntiqam alıb peşman olmaqdansa, əfv edib peşman olmaq daha yaxşıdır.

KRedaktə

 • Kim öz qardaşına təbəssüm etsə, həmin təbəssüm ona bir savab olar.
 • Kim yeməkdən əvvəl və sonra əllərini yusa həmin yeməyin əvvəlində və axırında ona bərəkət verilər və nə qədər ki, sağdır rifah halında yaşayar və cismani xəstəlikdən amanda qalar.[1]

QRedaktə

 • Qəlblər də mis kimi paslanar. Onları günahların bağışlanmasını diləməklə cilalayın.

MRedaktə

 • Məsələlərə elmsiz yanaşan kəs sanki öz burnunu kəsmiş kimidir.
 • Mömün iki halda diqqətli olmalidır: bir qəzəblənəndə gərəkdir ki, qəzəbi onu həqiqətdən sapdırmasın və ikinicisi qəzəbi soyuduqda isə bu onu yanlışlığa sövq etməsin.

PRedaktə

 • Peyğəmbər yeməyi və ya içməli şeyi üfürməkdən çəkindirib.[2]

RRedaktə

 • Ramazanın hər gecəsində Allah çoxlu bəndəni gələcək cəhənnəm əzabından azad edər; bu şərtlə ki, halal ruzi ilə iftar açmış olsunlar. Ramazanın son gecəsində Allah bütün ay ərzində bağışladığı sayda bəndəsini bağışlayar.

SRedaktə

 • Savadsızlıq üç şeylə ölçülər: təkəbbürlük, əsassiz mübahisə aparma və Allahın varlığına şəkk etmə.
 • Sənin üçün mümkün olan bütün işlərdə ehtiyatlı ol.

YRedaktə

 • Yaxşı əməl sahibləri bir-birləri ilə rastlaşanda zahirdə bir-birlərinə məhəbbət göstərməsələr belə, onların qəlbləri yağış suyunun çayların suyu ilə qarışması kimi sürətlə bir-biri ilə üns tutarlar. Pis əməl sahibləri isə bir-birləri ilə qarşılaşanda zahirdə məhəbbət göstərsələr də qəlbləri bir-birilə üns tutmaqdan uzaqdır. Uzun bir müddət bir axurdan ot yesələr belə bir-birinə məhəbbət bəsləməkdən uzaq olan dördayaqlılar kimi.[3]

ZRedaktə

 • Zəka mömünün bələdçisidir.
 • Zəkanın kamilliyi üç şeydədir: təvazökarlıq, doğru-dürüstlük və az danışma.

İstinadlarRedaktə

 1. əl-Məhəccətul-bəyza, c.3, səh. 6
 2. Vəsailuş-Şiə, c.16, səh.518, hədis 1
 3. Tuhəful-Uqul, səh.373