Cavad xanlığı

XVIII əsrin ortalarında yaranmış Azərbaycan xanlıqlarından biri. Cavad xanlığı Azərbaycanın Muğan düzü-Kür-Araz çayları qovşağında yerləşirdi.

Cavad xanlığı — bir çox Azərbaycan xanlıqları kimi Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra yaranmışdır. İndiki Azərbaycan Respublikasının ərazisində Qarabağ xanlığı ilə Şamaxı xanlığının və Salyan sultanlığının arasında yerləşirdi.

CRedaktə

  • Cavad xanlığı nisbətən kiçik idi və əslində sultanlığın ölçüsünü aşmırdı.[1]Abdullayev.Q.B

İstinadlarRedaktə

  1. Абдуллаев Г. Б. (1960).Труды Института истории АН Азербайджанской ССР. Из истории Азербайджана во второй половине XVIII в., 58.