Cek Adams - İdmançı

  • Pulsuzsa tövsiyədir, pul verdinsə məsləhətçilikdir, bunlardan hər hansı biri işinə yaradısa möcüzədir.