Con Cavel - ingilis alimi.

  • Qeybət edən şəxs tacir kimi aldığı sözü dərhal satmaq məcburiyyətindədir.