Dastan

Yaxın və Orta Şərqdə, Cənub-Şərqi Asiyada yayılmış ədəbi janrA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ah! Bu qədər oxudum bu qədər əhvalat ya da dastan eşitdim eşqin yolu əsla düz getmir. Uilyam Şekspir
 • Bizim aşıqlar heç vaxt nəzmlə dastan bəstələməyiblər, bu dastanların hamısı azərbaycanlıdır. Türk dilində (azərb.) bayatılardan istifadə etməyimizin səbəbi odur ki, bu dildə istədiyiniz qədər ikili və çoxmənalı məna daşıyan sözlər var. Erməni xalqı və onun aşıqları türkçə (azərbaycan) dilində danışmaqda heç bir çətinlik çəkmirlər, bu dil ermənilər üçün doğma dil kimidir… Ona görə də biz türkçədə (azərbaycanca) oxuyuruq.[1]
  • Yazıçı Qazaros Ağayan
 • Erməni aşıq yaradıcılığının yalnız kiçik, əhəmiyyətsiz bir hissəsi bizim ədəbiyyata aiddir. Aşıqlarımız həyat və məişət hadisələrini nağıllarda, öz nəğmələrində tərənnüm edərkən Azərbaycan dilinə üstünlük verirlər, çünki bu dil daha rəvan, ifadəli və zəngindir, nəinki erməni dili … erməni aşıq sənətinin kiçik, hətta əhəmiyyətsiz hissəsinin ədəbiyyatımıza aid olduğunu söyləmək olar. Böyük əsərlərin (dastanlar, qəhrəmanlıq nağılları) əksəriyyəti Azərbaycan dilində yaradılıb.
  • Professor Leo, əsl adı Arakel Qriqoryeviç Babaxanyan (erməni tarixinə dair bir neçə böyük əsərin müəllifi, erməni kilsəsinin və erməni milyonçularının pulu ilə əmələ gələn mifik erməni tarixinin yaradıcılarından biri)
 • İncəsənətdə nə isə elə bir sirr vardır ki, buna əsasən dastan forması heç vaxt dram şəklində öz ifadəsini tapa bilməz. Fyodor Dostoyevski
 • Qadın şəhvəti və kişi şəhvəti dastan və epiqram kimidir. Karl Kraus
 • Səbri, hövsələni unudan insan,
  Ağıldan, şüurdan açmasın dastan. Nizami Gəncəvi
 • Zahiri gözəlliyi ilə daxili aləminin paklığının vəhdət təşkil etdiyi, öz səbri, təmkini ilə səciyyələnən Azərbaycan qadını dəyanət və sədaqət rəmzinə çevrilmişdir. Onun şəninə dastanlar qoşulmuş, ona dahilər və qəhrəmanlar anası deyilmişdir. Tariximizin keşməkeşli səhifələrinə Azərbaycan qadını qayğıkeş ana, fitri istedada malik şair, möhkəm iradəli hökmdar, dərin zəkalı mütəfəkkir kimi öz adını həkk etdirmişdir. Heydər Əliyev

İstinadlar

redaktə
 1. [1]Об армянской нации, языке и культуре из уст самих армян

Xarici keçidlər

redaktə