Edip Cansevər (1928–1986) - Türkiyə şairi

  • Heç bir dildə deyilməmiş, heç bir dildə yazılmamış, sözlər və mahnılar içindəyəm.
  • Heç getməyəcəkmiş kimi sevənlər, heç sevməmiş kimi getdilər..
  • Qısaca söyləyirəm: Anlamaq yordu məni..
  • Nə gəlir əlimizdən insan olmaqdan başqa?