Emil Çoran - Fransa filosofu.

  • Ən böyük zalımlar başı kəsilməmiş məzlumlar arasından çıxar.
  • Həyatın içində olan hər şey, həm gerçək mənada həm də məcazi mənada, balanssızdır.
  • İçimizdə doğan hər fikirlə içimizdəki bir şey çürüyür.
  • İnsan ancaq özünü məhv edənə heyran olar.
  • Sadəcə canım istiyəndə ölmək əlimdə olduğu üçün yaşayıram: İntihar fikri olmasa, özümü çoxdan öldürmüş olardım.