Fəzlullah Rəşidəddin

Fəzlullah Rəşidəddin - Hülakü hökmdarı Qazan xanın vəziri, tarixçi, həkim.

HRedaktə