Fransua de Laroşfuko

Laroşfuko Fransua de (1613-1680) - Fransız yazıçısı və maarifpərvəri.

Fransua de LaroşfukoA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARedaktə

 • Adamları oxumaq kitabları oxumaqdan daha xeyirlidir.
 • Adamları öyrətmək, adamları öyrənməkdən asandır.
 • Adətən kiçik işlərdə həddən çox canfəşanlıq edənlər böyük işlərə yaramırlar.
 • Ağıllı adam axmaqların əhatəsində olmasaydı daha tez-tez çətin vəziyyətə düşərdi.
 • Aldadılmanın ən yaxşı yolu, özünü hər kəsdən hiyləgər sanmaqdır.
 • Az, amma dürüst bir zəka, zamanla çox amma pozğun bir zəkadan daha çox can sıxar.

BRedaktə

 • Bağışlamaq istəyi ya qorxudan, ya gücsüzlükdən, ya da fədakarlıqdan irəli gəlir.
 • Baş həmişə ürəyə aldanır.
 • Başqalarının qüsurlarını ölçərkən barmağı ilə tərəzinin gözünü basmayan adam çox azdır.
 • Bəzən sevdiyimizin bizə yanıldığımızı ifadə etməsi, bizi aldatmasından daha ağır gəlir.
 • Bəzən ağıllı fikir də insanı pis vəziyyətdə qoya bilər.
 • Bir adamın dəyəri, böyük qabiliyyətləri ilə deyil, onları necə istifadə etdiyinə baxılaraq ölçülməlidir.
 • Bir halda ki, mən öz sirrimi saxlaya bilmirəm, başqası bu sirri necə saxlaya bilər.
 • Bir zamanlar sevilməyə layiq olmuş yaşlı kəslər üçün ən təhlükəli gülünclük, artıq elə olmadıqlarını unutmalarıdır.
 • Biz hər hansı şəxsi gələcəkdə ondan xeyir gözlədiyimiz üçün tərifləyirik.
 • Böyük düşüncələr böyük hisslərdən yaranır.
 • Bütün ehtiraslar bizə cinayət törədir, amma, bizi ən gülünc səhvlərə salan eşqdir.
 • Bütün xətalarımızdan ən asan bağışladığımız tənbəllikdir.

CRedaktə

 • Ciddilik, zehin əskikliklərini örtmək üçün icad edilmiş bir rəftardır.

ÇRedaktə

 • Çaylar dənizdə itdikləri kimi, fəzilətlər də mənfəətdə itərlər.

DRedaktə

 • Dinə möhkəm bağlı olmaq istəyən çoxdur amma, təvazökar olmağa kimsə yanaşmaz.
 • Dünya üzərində müvəffəqiyyətli ola bilmək üçün, müvəffəqiyyətli kimi görünməmizi təmin edən hər şeyi edərik.
 • Dünyada qoca olmaq məharətinə yiyələnən, əsl qoca olmağı bacaran çox az qoca var.
 • Düşmən istəsəniz dostlarınızı keçməyə çalışın. Dost istəsəniz, buraxın, dostlarınız sizi keçsin.
 • Düzəltmək istəmədiyimiz qüsurlarımızla öyünməyə çalışarıq.

ERedaktə

 • Edilən iş nə qədər parlaq olursa olsun, yüksək bir məqsədin nəticəsi deyilsə, böyük sayılmamalıdır.
 • Elə göz yaşlarımız var ki, başqalarını aldatdıqdan sonra dəfələrlə bizi də aldadır.
 • Elə qüsurlar vardır ki, böyük qabiliyyətləri meydana gətirərlər.
 • Elə uğursuz vəziyyət yoxdur ki, ağıllı ondan nəsə bir xeyir götürməsin, elə uğurlu durum yoxdur ki, axmaq onu öz əleyhinə çevirməsin.
 • Elm mahiyyət etibarilə həqiqət axtarışıdır.
 • Eşqdə olduğu kimi dostluqda da, insan bildiyi şeylərdən çox bilmədikləri üzündən xoşbəxtdir.
 • Eşqdən müalicə edən bir çox dərman vardır, amma yaxşılaşdıracağı qəti olanı yoxdur.
 • Eşqbazlıqda ən az olan şey eşqdir.
 • Evlənmənin yaxşısı olar amma qüsursuzu olmaz.

ƏRedaktə

 • Ədəb qanunların ən kiçiyi olsa da, ən ciddi əməl olunanı, riayət edilənidir.
 • Əgər başqalarını aşağı görməsəydik başqalarının yüksəkdən baxmalarından şikayətlənməzdik.
 • Ən comərdcə verilən şey öyüddür.
 • Əsl dost yer üzünün əşrəfidir, ancaq çox az adam onu tapmağa çalışır.
 • Əsl dostluq paxıllıq hissi nə olduğunu bilməməkdir.
 • Əsl dostluğa əsl məhəbbətdən də az rast gəlinir.
 • Əsl həqiqətdə biz nə istədiyimizi, nə axtardığımızı heç vaxt axıra qədər dərk edə bilmərik.
 • Əsl sevgini tapmaq çox çətindir, amma əsl dostluğu əldə etmək ondan da çətindir.
 • Əsl məhəbbət xəyala bənzəyir; hamı onun haqqında danışır, lakin çox az adam onu görüb.

FRedaktə

 • Fərqinə varmadan başqalarını aldatmaq nə qədər çətindirsə, fərqinə varmadan özünü aldatmaq o qədər asandır.

GRedaktə

 • Gerçək eşq xəyalət kimidir. Hər kəs ondan danışır, amma görən çox azdır.
 • Gözəl qadınlar üçün ləl-cəvahirat nə isə, qabiliyyət üçün də yüksəklik odur.
 • Gözəl hərəkətləri tərifləmək, bunlarda bir növ pay sahibi olmaq kimidir.
 • Gözəl keyfiyyətlərə malik olmaq azdır, onlardan istifadə etməyi də bacarmaq lazımdır.
 • Günəşin və ölümün üzünə dik baxılmaz.

HRedaktə

 • Hamı öz yaddaşından gileylənir, ancaq heç kəs ağlından şikayətlənmir.
 • Hamıdan ağıllı olmağı arzulamaqdan daha böyük axmaqlıq ola bilməz.
 • Hamımız yaltaqlığı pisləyib yamanlayırıq, ancaq özümüz bizə yaltaqlananlara, bizi öyənlərə nəinki dözür, hətta onlara rəğbət duyuruq.
 • Həmişə hamıdan ağıllı görünmək istəyindən böyük axmaqlıq ola bilməz.
 • Hər kəs yaddaşından şikayətçi, lakin qərqrlqrından razıdır.[1]
 • Hiylə və xəyanət zəif adamlara xas olan əməldir.

XRedaktə

 • Xəyanətə çox vaxt düşünülmüş şəkildə yox, kortəbii halda, xarakterin zəifliyi üzündən yol verilir.
 • Xırda işlərə həddindən artıq meyl edən adamlar, adətən, böyük işlər görməkdən məhrum olurlar.
 • Xoşbəxtliyi öz daxilində tapa bilmirsənsə, onu başqa yerdə axtarma.

İRedaktə

 • İkinci bir sevgi tapa bilməzsək, birincisinə uzun müddət bağlı qalarıq.
 • İkiüzlülük rızalıtin ləyaqətə ödədiyi vergidir.
 • İlk istəkdən əl çəkmək nisbətən asandır, amma istəklər artdıqca nəfsə yiyə durmaq çətinləşir.
 • İlk sevdiklərində qadınlar, aşiqlərini sevərlər, o birilərdə isə sevdikləri eşqdir.
 • İnsan heç vaxt xoşbəxt yaxud da bədbəxt olmur, o həmişə özünü belə hiss edir.
 • İnsanın ən səxavətlə payladığı şey məsləhətdir.
 • İnsanın əsl ləyaqətinin əlaməti odur ki, hətta paxıllığını çəkənlər də onu tərifləməyə məcburdurlar.
 • İnsanların çoxu üçün təşəkkür, yalnız daha böyük köməklər üçün gizli bir ümiddir.
 • İnsanların xoşbəxtlikləri ya da bədbəxtlikləri, qədərin olduğu qədər də xarakterlərinin əsəridir.
 • İşıq əşyanı necə aydınladırsa, gələcək də yaxşı və pis tərəflərimizi o cür aydınladır.

KRedaktə

 • Kəbin yeganə müharibədir ki, həmin dövrdə siz düşmən ilə yatırsınız.
 • Kiçik qüsurlarımızı etiraf etməyimiz, böyük qüsurlarımız olmadığına hər kəsi inandırmaq üçündür.
 • Kim ki, daha qüvvətlə sevir, o, hiss etmir ki, artıq çoxdan bəri sevilmir.
 • Kim yüksək adı şərəflə daşıya bilmirsə, bu ad onu əsla yüksəltmir, daha da alçaldır.
 • Kin bəsləmək cılız adamların adətidir.
 • Kinimiz böyüdükcə, kin saxladığımız kimsədən daha kiçilərik.

QRedaktə

 • Qadın ilk dəfə sevəndə ancaq sevgilisini, daha sonra isə sevgisini sevir.
 • Qadınların cəhənnəmi qocalıqdır.
 • Qadınların çoxunun dostluqdan bir şey anlamamaları, eşqi daddıqdan sonra dostluğun yavan gəlməsidir.
 • Qısqanclıq sevgi ilə bərabər yaranır, amma onunla birgə ölmür.
 • Qocaldığını bilən çox az adam var.
 • Qorxaqlar, adətən, öz qollarının gücünü dərk etmirlər.
 • Qüsursuz olsaydıq, başqalarının qüsurlarını tapıb ortaya çıxarmağa bu qədər maraq göstərməzdik.

MRedaktə

 • Müdriklikdən sonra insanlara edilmiş ən gözəl hədiyyə – məhz dostluqdur.
 • Müstəqil həyata qədəm qoyan gənclər utancaq və təvazökar olmalıdır, öünə arxayınçılıq və lovğalıq son nəticədə azğınlğa çevrilə bilər..

NRedaktə

 • Nə günəşə, nə də ki, olümə gözlərini zilləyib baxmaq olmaz.
 • Nədənsə insanlar varlı və şöhrətli adamla rastlaşdıqda nəzakətli olur, lakin sevinmirlər. Yoxsul və məzlum adamla rastlaşdıqda isə sevinir, lakin nəzakətli olmurlar.
 • Nəsihət vermək asan, nümunə olmaq çətindir.
 • Nümayişkaranə sadəlik riyakarlıqdır.[2]

ORedaktə

 • O qisim kinli adamlar daha qorxuludur ki, xeyirxahlıqdan heç də büsbütün xali deyillər.

ÖRedaktə

 • Öz qüsurlarımızın tam ziddləriylə öyünərik: İradəsizikmi, inadçı olmaqla öyünərik.
 • Özünü hamıdan hiyləgər bilən adamı tez aldatmaq mümkündür.

PRedaktə

 • Paxıllıq nifrətdən də barışmazdır.

SRedaktə

 • Sevgi alov kimidir, sakitlik bilmir; o, yalnız ümidi itirdikdə və qorxmadıqda yaşaması dayanır.
 • Sevmək, sevməmək insanın əlində olmadığına görə, nə aşiq sevgilisinin vəfasızlığından, nə də sevimli aşiqinin qeydsizliyindən şikayətdə haqlıdır.
 • Sevməkdən usandığımız zamanlar, sevgilimizin sədaqətsizliyi bizi sədaqət zəruriliyindən qurtardığı üçün, xoşumuza gedər.
 • Söhbəti ağıl yox, qarşılıqlı inam canlı edir.

ŞRedaktə

 • Şərin də xeyir kimi öz qəhrəmanları var.

TRedaktə

 • Təvazökarlıq ləyaqət artırır.

URedaktə

 • Uğuru gizlətmək ən böyük uğurdur.

ÜRedaktə

 • Ümidlərimizə görə söz verər və qorxularımıza görə hərəkət edərik.
 • Üstün xüsusiyyətlərlə doğulmuş olmanın ən gerçək əlaməti, qısqanclıq duyğusundan məhrum doğulmuş olmaqdır.

YRedaktə

 • Yaxşı bir nəsihətdən faydalanmaq, ən az onu vermək qədər sağlam fikirə ehtiyac duyar.
 • Yanıldığını əsla qəbul etməyənlər, ən çox yanılanlardır.
 • Yaşadığımız illərin sayına baxmayaraq, çox vaxt təcrübəmiz çatışmır.
 • Yaşlanmasını bilən çox az insan vardır.

ZRedaktə

 • Zəif xarakterli adamlar səmimi ola bilməzlər.

MənbəRedaktə

 • Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005.
 • Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014

İstinadlarRedaktə

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014, səh. 281
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014. səh.357