Frank Sinatra2, Pal Joey.jpg
  • Alkoqol insanın bəlkədə ən böyük düşmənidir. Ancaq İncildə yazılıb ki, düşmənlərinizi sevin.
  • Ölən günümə qədər öz həyatımı yaşayacağam.