Hans Kristian Andersen

danimarkalı yazıçı və şair
Hans Kristian Andersen
  • Bütün pisliklər, bütün ərdəmlər ürəyimizdədir, sənin ürəyindədir, mənim ürəyimdədir.
  • Hər insanın həyatı, Tanrının yazdığı bir pəri nağılıdır..
  • Ürək, bütün ərdəmləri özünə yığıb. Amma bütün pisliklər də ordadır.