Henri-Fridrix Amyel
  • Ağıllılıq hər şey üçün faydalıdır, heç bir şey üçün kafi deyil.
  • Talenin bizi məhv etmək üçün iki yolu var: diləklərimizi rədd etmək və onları yerinə yetirmək.