Henri de Bari -

  • İnsanın elmi əhəmiyyəti təkcə onun özündən sonra nə qoyması ilə deyil, daha çox öz müasirlərini və onların vasitəsilə gələcək nəsilləri nəyə sövq etməsi ilə müəyyən olunur.