Henrix Himmler
  • Mən Henrix Himmler. - özünə qəst etmədən əvvəlki son sözləri.
  • Tezliklə başlasaydı bu döyüşlər, müharibələr, danışıqlar...