Hind atalar sözləri

Hindistan bayrağıA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Açgöz adam qəzəbli olur, acgöz adamdan əxlaqsız hərəkətlər baş verir, acgözlük insanın gözünün işığını azaldır, axırda kor eləyir.
 • Acı şey yeyənə su da şirin gələr.
 • Ağac kökləri ilə yaşar, insan dostları ilə.
 • Ağıl tənbəl adama xoşbəxtlik gətirməz.
 • Ağıllı adam, ağılsız adamın son etdiyini əvvəldə edər.
 • Ağıllı adamlar öyrənmək üçün, cılız adamlar özlərini tanıtdırmaq üçün oxuyurlar.
 • Ağılsız yaxşılığın əhəmiyyəti yoxdur.
 • Ağlın varsa, onunla iş gör, əgər yoxdursa, onda atalar sözü ilə iş gör.
 • Axırıncı ağac kəsiləndə, axırıncı çay zəhərlənəndə, axırıncı quş tutulanda ancaq o zaman başa düşəcəksən ki, pul yemək olmaz.
 • Alçaq adamlar təbil kimidir, içi bomboş, hay-küyü çox.
 • Arxamca getmə - mən səni aparmaya bilərəm. Məndən qabağa getmə - mən sənin ardınca getməyə bilərəm. Yan-yana get, biz bir olaq.
 • Arvadlarına kömək edən ərlərə arvad qulu deyərlər.
 • Aslan göy gurultusuna cavab verər, çaqqal ulaşmasına yox.
 • Ayın ləkəsi gözə tez dəyər, nəinki şöləsi.
 • Baxmayaraq ki, doğuluşdan yaxındırlar, qiymətli daş-qaş ilanın qüsurunu başa düşmür, ilan da daş-qaşın dəyərini. (Hindlilərin etiqadına görə ilanın başında qiymətli daş-qaş vardır.
 • Başqasından üstün olmağımız əhəmiyyətli deyil. Əsl əhəmiyyətli olan şey, dünənki halımızdan üstün olmağımızdır.
 • Bəzi şeylər diqqətinizi çəkə bilər, ancaq ürəyinizi tutan şeylərə diqqət yetirin.
 • Bilikdən yaxşı dost yoxdur, azardan pis - düşmən.
 • Bir balaca çınqı atıb, bütün meşəni külə döndərər.
 • Bir mismar bəs edən yerdə baltadan istifadə etmə.
 • Bir şey haqqında danışmazdan əvvəl yaxşıca düşün, amma düşündüklərinin hamısını demə.
 • Bizim bütün əməllərimiz arxamızca gəlib yalvarır: ey insan, yaxşılıq elə!
 • Borcun, odun və düşmənin qalanı təzədən artar.
 • Bulud küləyə qarşı yeriməz.
 • Deyirlər qadınlara zəif "ulduzlar" himayədarlıq etdiyindən onları adətən şər qüvvələr ələ keçirir.
 • Dəmirçinin bircə zərbəsi zərgərin yüz zərbəsinə bərabərdir.
 • 900 yüz siçovul yeyəndən sonra pişik Həccə gedir.
 • Dost bədbəxtliklə, qəhrəman döyüşlə, dürüstlük borcla sınanır.
 • Dostunuza tez-tez ziyarətə gedin, çünki üstündə gedilməyən yollar tikan və kollarla bağlıdır.
 • Düşməndən iki cür yaxa qurtarmaq olar, ya əllərini işə salırsan, ya da ümidini bağlarsan ayağının cəldliyinə.
 • Dürüstlük ən yaxşı vərdişdir.
 • Ehtiyatsızlıq fəlakətin anasıdır.
 • Əgər özün haqqında doğru söz eşitmək istəyirsənsə, onu xalqın içərisinda, səni heç vaxt görməyən, tanımayan adamlardan soruş.
 • Əgər sevirsənsə, arzulayırsansa və əziyyət çəkirsənsə, deməli insansan.
 • Fildən yeddi addım, inəkdən on addım, qadından iyirmi addım, sərxoşdan otuz addım uzaq dur.
 
Gözlərdə göz yaşı yoxdursa, ruhda göy qurşağı yarana bilməz.
 • Gözlərdə göz yaşı yoxdursa, ruhda göy qurşağı yarana bilməz.
 • Günahkar həmişə özünü etibarsız hiss edir. [1]
 • Günəş şəfəq saçanda ulduzlar yoxa çıxar.
 • Heç nədən qorxmayan ya dəli, ya da axmaqdır.
 • Həşərat çox olsa, hətta ilanı da məhv edər.
 • Həyatda ən böyük səhv insanların hər an ölümə yaxınlaşdığını unutmaqdır. Nə qədər gənc olsa, bu səhv bir o qədər ağır olar.
 • Hünərsiz ağıl qadınlara, ağılsız hünər heyvanlara xasdır.
 • Xoş xatirələrlə və xoş ümidlərlə yaşaya bilmək iki dəfə yaşamağa bərabərdir.
 • Xoşbəxtlik həmişə cəsurların tərəfində olur.
 • İlan daş-qaşla bəzənmiş olsa da, fərqi yoxdur, yenə qorxuludur.
 • İlan hərdənbir sancar, yaramaz addımbaşı.
 • İnsan öz işi ilə özünü alçalda da bilər, uçalda da.
 • İnsanın bəzəyi-müdriklik, müdrikliyin bəzəyi - soyuqqanlıq, soyuqqanlığın bəzəyi - cəsurluq, cəsurluğun bəzəyi - yumşaqlıqdır.[2]
 • İradəsi möhkəm olan adamı xoşbəxtlik özü tapır.
 • İşləməyən dəmiri öz pası məhv edər, insanı da tənbəlliyə vərdiş etməsi.
 • Kim başqalarına xoşbəxtlik gətirirsə, o, özü xoşbəxtdir.
 • Kokila manqo ağacından dupduru şəbnəmi içir, heç özünü öymür, qurbağa bataqlıq suyundan içir - vaqqıldayır. (Kokila - melodik səsi olan hind ququ quşu. Manqo dadlı meyvəsi olan ağac)
 • Koğuşuna od düşmüş bir pis ağacın ucundan bütün meşə məhv olur.
 • Kora güzgü nə lazım.
 • Külü yuxarı kim atırsa, onun başına tökülür.
 • Qadın o qədər incə, o qədər zərif məxluqdur ki, onu gül yarpağı ilə də vurmaq olmaz.
 • Qadına zəif məxluq deyirlər, lakin onun saçları bir cüt fildən daha çox çəkir.
 • Qarğa leş yeməyincə doymaz.
 • Qaşıqdakı düyü hələ ağzına çatmayıb.
 • Qəlbi elmin, mübarizənin və məhəbbətin yolunda çırpınmayan adam nahaq anadan olub, nahaq yerə anasının cavanlığını əlindən alıb.
 • Qısqanclıq gəncliyin vərəmidiir, onu sağaltmaq çətin olur.
 • Qorxaq oğlan əlinə qolbaq taxmalıdır.
 • Qurbağa yaşadığı gölməçəni içməz.
 • Meymun zəncəfilin dadından nə bilir?
 • Müdrik adama da dost lazımdır.
 • Nəyə gərəkdir o qəhrəmanlıq ki, zəifləri müdafiə etmir, nəyə gərəkdir o dövlət ki, kasıbların ehtiyaclarına sərf olunmur, nəyə gərəkdir o fəaliyyət ki, xeyir işlər üçün görülmür, nəyə lazımdır o həyat ki, insanın başını ucaltmır?![3]
 • Nikahın ilk günləri ər-arvad arasında olan məhəbbət uşaq olandan sonra yoxa çıxır.
 • Nimbanı süd nohuruna da qoysan, yenə acı olacaq. (Nimba - acı meyvəli ağacdır.)
 • Noxud nə qədər atılıb düşsə də, tavanı partlada bilməz.
 • O yerdə ki ləyaqətsizlərə hörmət, ləyaqətlilərə nifrət edirlər - orada üç bəla yuva salır: qorxu, aclıq və ölüm.
 • Ölüm gələndə it məbədə qaçır.
 • Rifahın mənbələri zəhmət və sakitlikdir.
 • Saç-saqqal ağartmaqla hörmət sahibi olmaq olmaz. Elm və kamal sahibləri hörmətə layiqdirlər.
 • Sahildə it timsahı dartışdırar, suda - timsah iti.
 • Sağlamlıq sərvətdir.
 • Sevginin hökm sürdüyü yerdə qeyri-mümkünə nail olmaq olar.
 • Səbir gücsüzləri öldürər, güclüləri böyük edər.
 • Sənə bir dərd üz versə, səbrdən paltar geyin. Səbr edib dözməkdədir mərdanəlik, şöhrət, şan.
 • Sənin oğlun səndən yaranmış sən özünsən. Ona görə də sənə oğul doğmuş qadına anan qədər ehtiram göstər.
 • Sərraf olmayan yerdə inciyə qiymət verən olmaz.
 • Sikkəsinin saxta olduğunu aşkar edən günahkardırmı? [4]
 • Sözdə göz yaşı yoxdursa, ruhda göy qurşağı yarana bilməz.
 • Suda şanagüllə də olur, timsah da. (Şanagüllə - çiçəkli bitki.)
 • Susmaq üçün enerji tələb olunmur.
 • Süd, ilan zəhərini ancaq gücləndirir.
 • Şəhadət barmağınla birini ittiham etdiyin zaman üç barmağının sənə tərəf yönəldiyini unutma.
 • Tez görülən iş heç vaxt yaxşı deyil.
 • Təbil guruldayır, amma bilmir ki, boşdur.
 • Təhlükə gəlməmişdən ehtiyat elə.
 • Təһsil alan adam yaxşı yatır, özü-öz һəkimi olur. Səbirli olmaq, məqsədyönlülük, biliyi artırmaq, insani yetkinlik kimi xüsusiyyətlər təһsillə əlaqədardır.
 • Tikanı ayaqdan tikanla çıxararlar.
 • Üç şey dəyişkəndir: qadın, külək və sərvət.
 • Ümidini üzməyəni məğlub hesab etmək olmaz.
 • Ürəyi geniş olana bütün dünya qohum-qardaşdır.
 • Vaxtında görülməyən iş - görülməmiş kimidir.
 • Yalan adamı bir dəfə qurtarırsa, doğru iki dəfə qurtarır.
 • Yalan sözdənsə, susmaq yaxşıdır.
 • Yeməyə heç nə olmasa da, aslan ot yeməz.
 • Yerinə səpilməyən toxumbar verməz.
 • Zərbə həmişə ağrıyan yerə dəyər.
 • Zülm küləyi əsən dənizdən intiqam buxarı qalxar. [5]

İstinadlar

redaktə
 1. [1] Цитаты и афоризмы.
 2. "Hikmət xəzinəsindən incilər" Bakı, 2009.
 3. Aforizmlər və hikmətli sözlər.Bakı, 2005.səh.163
 4. [2] Цитаты и афоризмы.
 5. Ağıla və qəlbə işıq saaçan sözlər. Bakı, 2014. səh. 558