I Təhmasib - 1524-1576-ci illərdə Səfəvi hökmdarı.

Tahmasb I, chehelsotoun palace.PNG

QRedaktə

  • Qəzəb və düşmənçilik ölkənin viran olunmasına, sülh və əmin-amanlıq isə rəiyyətin rifahına səbəb olur.

MRedaktə

  • Mən onun (Osmanlı sultanını nəzərdə tutur) cavabında yazdım… Axı iki müsəlman qoşununun biri-birinin qanını tökməyə və onları təhlükə ilə qarşı-qarşıya qoymağa necə fitva verə bilərəm? Atam atanızla müharibə etdiyi zaman ətrafındakı bütün əmir və əsgərlər məst olmuşlar. Onlar axşamdan səhərədək şərab içmiş və müharibə əhval-ruhiyyəsində olmuşlar… O gündən bəri Çaldıran döyüşü barədə söz düşdükdə atamı aldadıb müharibəyə təhrik etdiyi üçün Dərmiş xana lənət oxuyuram.

I Təhmasib haqqında sitatlarRedaktə

  • Şah Təhmasibin zamanında rəiyyət tamamilə əmin-amanlıqda, rahatlıq və asudəlikdə idi. Əgər rəiyyətdən şahın hökmündən bir dinar artıq vergi alınsaydı, o şəxs 50 tümən cərimə olunurdu. [1]
    • Qazi Əhməd Qumi, Azərbaycan tarixçisi.

MənbəRedaktə

  • Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət. Bakı, 2006.

İstinadlarRedaktə

  1. Şükufə Məmmədova. "Xülasət ət-təvarix" Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi" Bakı,1991