Kamil Silvestr

Kamil Silvestr (1916-1962) - fəhlə hərəkatının görkəmli xadimi, kommunist.

MRedaktə

  • Musiqi - insan hisslərinin riyaziyyatı, riyyaziyyat isə insan təfəkkürünün musiqisidir.