Ser Karl Raimund Popper (28 iyul 1902 - 17 sentyabr 1994) Avstriya-Britaniya filosofu, akademik və sosial şərhçi.

Karl PopperA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Açıq cəmiyyət elə cəmiyyətdir ki, burada kişilər müəyyən dərəcədə tabulara tənqidi yanaşmağı və qərarları öz zəkalarına əsaslanaraq qəbul etməyi öyrəniblər.
 • Aydın danışa bilməyən, bacardığı qədər susmalıdır.

B redaktə

 • Bəşəriyyətin vahid tarixi yoxdur, ancaq insan həyatının müxtəlif aspektləri ilə əlaqəli sonsuz sayda hekayələr və onların arasında siyasi hakimiyyətin tarixi var.
 • Biliklərimiz kritik təxminlərdir, fərziyyələr şəbəkəsidir, fərziyyələr toxumasıdır.
 • Biliklərimizin hər cür mənbələri var; lakin heç birinin səlahiyyəti yoxdur ... Biliklərimizin son mənbələrinin fəlsəfi nəzəriyyəsinin etdiyi əsas səhv ondan ibarətdir ki, mənşə və etibarlılıq sualları arasında kifayət qədər aydın fərq qoymur.
 • Biz tələb edirik ki, dövlət azadlığı müəyyən qədər məhdudlaşdırsın ki, son nəticədə qanun hamının azadlığını qorusun.
 • Bizə yer üzündə cənnət vəd edənlər cəhənnəmdən başqa bir şey yaratmadılar.

D redaktə

 • Demokratik institutlar özlərini təkmilləşdirə bilməzlər - onların təkmilləşməsi bizdən asılıdır. Demokratik təsisatların təkmilləşdirilməsi problemi həmişə institutların deyil, fərdlərin problemidir.
 • Dünya haqqında nə qədər çox öyrənsək və öyrənməyimiz nə qədər dərin olarsa, bilmədiklərimiz haqqında məlumatımız, cəhalətimiz haqqında məlumatımız bir o qədər şüurlu, konkret və ifadəli olacaqdır. Bunun üçün, doğrudan da, cəhalətimizin əsas mənbəyidir - biliyimiz yalnız sonlu ola bilər, cəhalətimiz isə mütləq sonsuz olmalıdır.

E redaktə

 • Elm miflərdən, miflərin tənqidindən başlamalıdır.
 • Elm tarixi, bütün bəşər ideyalarının tarixi kimi, məsuliyyətsiz arzuların, inadkarlığın və səhvlərin tarixidir. Lakin elm səhvlərin sistematik şəkildə tənqid edildiyi və kifayət qədər tez-tez vaxtında düzəldildiyi çox az insan fəaliyyətindən biridir - bəlkə də yeganədir. Buna görə deyə bilərik ki, elmdə tez-tez səhvlərimizdən nəticə çıxarırıq və nə üçün orada irəliləyiş əldə etmək barədə aydın və məntiqli danışa bilərik.
 • Elmi bilik fərziyyə və təkzib yolu ilə inkişaf edir.

Ə redaktə

 • Əgər mən sosial islahat üçün məqbul hesab etdiyim planlarla yolverilməz utopik planlar arasında fərq qoymaq üçün sadə bir düstur və ya resept versəm, deyə bilərəm: Mücərrəd malların reallaşdırılması üçün deyil, konkret pisliklərin aradan qaldırılması üçün çalışın. Siyasi vasitələrlə xoşbəxtliyi bərqərar etməyi hədəfləməyin. Daha doğrusu, konkret bəlaların aradan qaldırılmasını hədəfləyin.
 • Əsl cəhalət biliyin olmaması deyil, onu əldə etməkdən imtina etməkdir.

H redaktə

 • Həmişə yadda saxla ki, elə danışmaq mümkün deyil ki , səni səhv başa düşməsinlər: həmişə səni səhv başa düşənlər olacaq.

Q redaktə

 • Qanunsuz insan cəmiyyəti ola bilməz.

M redaktə

 • Mən demokratiyaya xas olan çətinlikləri və təhlükələri yaxşı bilirəm, lakin buna baxmayaraq, inanıram ki, bu, bizim yeganə ümidimizdir. Çoxlu misallar göstərir ki, bu ümid boşuna deyil.

N redaktə

 • Nə vaxt bir nəzəriyyə sizə yeganə mümkün olan kimi görünsə, bunu nə nəzəriyyəni, nə də həll etmək istədiyi problemi başa düşmədiyinizə işarə kimi qəbul edin.

S redaktə

 • Siyasi güc kimi dövlətə pərəstiş insanı mənəvi məsuliyyətdən azad edir.

P redaktə

 • Proporsional seçki sistemi deputatı şəxsi məsuliyyətdən məhrum edir. Onu düşünən və hiss edən insan deyil, səsvermə maşınına çevirir.

Y redaktə

 • Yer kürəsi onsuz da çox sıx məskunlaşıb və mübahisələri alovlandıran istənilən millətçilik təhlükəlidir.
 • Yer üzündə cənnət qurmaq cəhdi həmişə cəhənnəmi yaradır . Bu cəhd dözümsüzlüyə, dini müharibələrə və inkvizisiya tərəfindən ruhların xilasına səbəb olur.

İstinadlar redaktə